Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Putbergen

Här möter du Sörmlands äldsta gammelskog där drygt 300-åriga tallar inger respekt med sin långa historia, sina platta vida kronor och grova pansarbark. Kanske grodde fröna till de äldsta träden här redan på Karl XII:s tid och alldeles säkert hade Carl von Linné chans att se några av dem när han reste genom landskapet 1741.

Tallskog

Upplev gärna Putbergens vildmark när som helst under året och räkna med en härlig vandring längs Sörmlandsleden.

Stormar och svamp

Putbergens naturskog bjuder dig även på lite 1900-talshistoria. Flera av områdets lågor (liggande trädstammar) föll nämligen under stormarna 1954 och 1969. Lågorna fungerar idag som underlag och näring åt flera spännande arter. Håll till exempel utkik efter den vackert orange-rosa laxtickan på gamla tallågor. Tallticka växer på levande tallar som är äldre än 150 år ungefär.

Även floran av marksvampar är rik – långt över 100 arter har hittats i naturreservatet. Goliatmusseron och raggtaggsvamp tillhör de mest exklusiva.

Grön sköldmossa

Det finns även äldre gran i området och på omkullfallna, lagom murkna, granstammar kan du få se en liten oansenlig mossa om du tittar ordentligt.

Den heter grön sköldmossa och det vi ser är egentligen bara de centimeterhöga sporkapslarna. Den är beroende av kontinuerlig tillgång på döda trädstammar och ganska fuktig luft. Grön sköldmossa har blivit en sorts symbolart för gamla skogsområden med höga naturvärden.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär
 • Plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 14,4 hektar
Karaktär: Barrnaturskog – huvudsakligen hällmarkstallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Putbergen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.