Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Putbergen

Här möter du Sörmlands äldsta gammelskog där drygt 300-åriga tallar inger respekt med sin långa historia, sina platta vida kronor och grova pansarbark. Kanske grodde fröna till de äldsta träden här redan på Karl XII:s tid och alldeles säkert hade Carl von Linné chans att se några av dem när han reste genom landskapet 1741.

Tallstammar med grov bark

Foto: Per Folkesson.

Upplev gärna Putbergens vildmark när som helst under året och räkna med en härlig vandring längs Sörmlandsleden.

Stormar och svamp

Putbergens naturskog bjuder dig även på lite 1900-talshistoria. Flera av områdets lågor (liggande trädstammar) föll nämligen under stormarna 1954 och 1969. Lågorna fungerar idag som underlag och näring åt flera spännande arter. Håll till exempel utkik efter den vackert orange-rosa laxtickan på gamla tallågor. Tallticka växer på levande tallar som är äldre än 150 år ungefär.

Även floran av marksvampar är rik – långt över 100 arter har hittats i naturreservatet. Goliatmusseron och raggtaggsvamp tillhör de mest exklusiva.

Grön sköldmossa

Det finns även äldre gran i området och på omkullfallna, lagom murkna, granstammar kan du få se en liten oansenlig mossa om du tittar ordentligt.

Den heter grön sköldmossa och det vi ser är egentligen bara de centimeterhöga sporkapslarna. Den är beroende av kontinuerlig tillgång på döda trädstammar och ganska fuktig luft. Grön sköldmossa har blivit en sorts symbolart för gamla skogsområden med höga naturvärden.

Låga i skog

Foto: Per Folkesson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Putbergen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär
 • Plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1998
Areal: 14,4 hektar
Karaktär: Barrnaturskog – huvudsakligen hällmarkstallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Putbergen ligger cirka 4 km norr om Ånhammars säteri. Någon bilväg till området, öppen för allmänheten, finns inte. Reservatet når du därför enklast från Sörmlandsleden etapp 18 som passerar genom reservatets östra del.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss