Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bärsta

I Bärstakärret kan du uppleva en fin, speciell flora. Här finns flera sällsynta arter som trivs i kalkrika rikkärr. I kärret växer bland annat den lilla orkidén myggnycklar. Här finns även den förvildade busken bocktörne som under juni-juli blommar med vackra, lila blommor.

Spängerna på leden är trasiga och farliga att gå på

Spängerna på leden i Bärsta har gått sönder. Vi avråder därför från att gå på dem.

Länsstyrelsen kommer att laga spängerna när vi har möjlighet. Vi räknar med att det blir senast under vintern-våren 2024.

Rosa blommor på äng

Majvivorna blommar. Foto: Amanda Lidén.

I reservatet finns en rundslinga som går både över det södra kärret och inne i skogen. Marken kan vara mycket blöt och det lättaste sättet att ta sig fram på är på leden och använda spången som sträcker sig från parkeringen och in i reservatet. För närvarande är spången trasig. Med ett par stövlar går det att ta sig fram torrskodd nästan överallt. Precis i anslutning till reservatet finns också ett café på sommaren och en badplats.

Bärstakärret består av två kärr med en blandskog emellan. De största naturvärdena finns i själva kärren. Här finns såväl låga tuvor som fria vattenspeglar. Torvdjupet är inte särskilt djupt.

Bänkbord och vägvisare vid kärret

Den markerade leden runt reservatet. Foto: Länsstyrelsen.

Bärstakärret bildades på 1860-talet då sjön Yngarens vattennivå sänktes. När vattennivån sjönk så kom det fram en strandremsa och ett antal källor vid Bärsta. Källorna som tidigare mynnat ut på sjöbotten silar idag över landområdena. Vattnet i källorna innehåller mycket kalk vilket bidrar till den rika floran.

Många ovanliga växter

Här finns ett av landets största bestånd av myggnycklar samt fjällfräken, näbbstarr, bocktörne och kalkkrävande brunmossor. Våtmarken har också en viktig funktion för djurlivet. För att värdena skall kunna behållas i kärren sköts de genom årlig slåtter.

Markerad led

Rundslinga knappt 1 kilometer fram och tillbaka till parkeringen. Följ orange markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bärsta, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet
  • gräva upp och plocka blommor samt att skada träd och buskar
  • framföra motordrivet fordon
  • skräpa ner med glas, plåt, plast, papper, avfall eller annat

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 5 hektar
Karaktär: rikkärr
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Bärstakärrets naturreservat ligger i Nyköpings kommun vid sjön Yngarens sydöstra vik, cirka 200 meter sydväst om Bärsta gård.

Med bil från Nyköping: Kör västerut på väg 52, när du når Stigtomta ta vänster till Hallavägen mot Jönåker. Fortsätt på Hallavägen och sväng höger när du når en skylt som säger "Halla 12" och "Äggboden 1". Sväng vänster efter cirka 400 meter (skyltat mot badplats) och fortsätt sedan rakt fram. Bilen parkeras lämpligen vid badplatsen.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss