Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Herröknanäs

Ta ett kliv rakt in det sörmländska herrgårdslandskapet och besök halvön som går ut i sjön Misteln. De miljöer som finns här är ett resultat av en lång hävd med slåtter och bete. Här finns vackra och vidkroniga hagmarksträd och artrika slåtter- och betesmarker.

Betesmark och sjö

Foto: Martin Lindqvist.

Herröknanäs består av en halvö som går ut i sjön Misteln. Gör ett besök om du är intresserad av blommor, tycker om att skåda fågel eller bara vill ströva omkring i de vackra och öppna hagmarkerna. Naturreservatet består av två höjder med berg i dagen. Mellan dessa höjder ligger ett låglänt område som nästan alltid är översvämmat på våren. De våta markerna uppskattas av många fåglar och här kan du få se rödbena, tofsvipa och enkelbeckasin.

Stora delar av reservatet består av öppna betes- och slåtterängar, men här finns även mer slutna miljöer med hasselbuketter och grova ekar. I reservatets lundmiljöer är vårfloran sällsynt prunkande. Här breder vitsippa och gulsippa ut sig i stora fält. Även lungört och vårlök finns det mycket av. Senare på året kan du i de öppna markerna hitta sällsynta arter som solvända, kattfot, fältgentiana, låsbräken, vildlin, rödkämpar och vanlig ögontröst.

Hagmarkerna är strövvänliga men de låglänta delarna kan vara blöta om våren. Från parkeringen och in i reservatet går en brukningsväg vilket gör att framkomligheten är god även för dig som är rullstolsburen eller har barnvagnen med.

Lång tradition av hävd

Även på 1800-talet brukades markerna genom slåtter och betande djur. Herröknanäs var på den tiden ett säteri. Man använde sig då av tvåsäde där en del av marken vilade medan den andra delen brukades. Från ängsmarkerna togs hö och löv till djurens foder.

Värdefulla ekmiljöer

De storvuxna ekarna är ett hem åt många arter. På och omkring ekarna lever många svampar, lavar, insekter och andra djur. I reservatet trivs bland annat den ovanliga läderbaggen. Den lever som larv under större delen av sitt liv inuti de ihåliga ekarna. Efter tre-fyra år omvandlas larven till skalbagge och då är det bråttom att hitta en partner att para sig med. Som fullvuxen skalbagge lever den bara några veckor på sommaren. Att få syn på en läderbagge är svårt. Men om du känner lukten av torkade plommon eller läder i en ihålig gammal ek kan du vara ganska säker på att det bor en läderbagge där.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Herröknanäs, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • tälta
  • elda
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för forskningsändamål
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för jakt med drivande hund eller för eftersök
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 34 hektar
Karaktär: ekhage, slåtteräng
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Med bil: Väg 57 mellan Sparreholm och Gnesta, sväng av mot Gryts kyrka, därefter mot Solbacka kursgård. Sedan är det skyltat mot reservatet.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss