Kråmö

Kråmö är en ö med många möjligheter till friluftsliv. Ön erbjuder möjligheter till bad från släta klippor och mindre stränder, promenader i strövvänliga skogar och på anlagda stigar. Fågelintresserade kan bland annat få se havsörn på mycket nära håll.

Grusväg och blommande träd

Foto: Trosa kommun

Området består av huvudön Kråmö med ett antal mindre öar, skär och tillhörande vattenområden. Kråmö har branta stränder, medan de inre delarna av ön är relativt flacka. På ön Grytan finns flera jättegrytor från senaste istiden.

Kråmö tillhörde från början godset Tureholm, men köptes på 1940-talet av mejeriägaren Nils Erhard Nilsson som byggde en stugby till sina anställda.

Kråmö naturreservat är kommunalt och förvaltas av Trosa kommun.

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner. I Kråmö naturreservat finns ett hänsynsområde.

Mer information om hänsynsområden Öppnas i nytt fönster.

Hav och klippor

Foto: Trosa kommun

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  omkullfallna träd och buskar.
 • Skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar eller alger. Bär-,
  matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • Göra upp öppen eld på annan plats än på särskilt iordningställd eldplats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller
  reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • Medföra okopplad hund.
 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Fiska annat än med handredskap.
 • På störande sätt använda ljudanläggning eller i övrigt utöva sysselsättningar
  som kan minska rekreationsutbytet för andra.
 • Framföra motordriven vattenfarkost på sådant sätt att botten eller havets
  växt- och djursamhällen utsätts för skador.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

 • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.
 • Förankra båt eller tälta längre tid är två dygn i följd på samma plats.
 • Bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 250 hektar, varav 33hektar land
Karaktär: Skärgård
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000