Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utnorskogen

Utnorskogen är opåverkad av modernt skogsbruk så här får du uppleva en spännande miljö med gamla träd, döda trädstammar och mossklädda stenar. I området trivs många växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens produktionsskogar. Håll gärna utkik efter tofsmesen. Den är en ganska orädd fågel som stortrivs i naturskogar.

Flyttblock

Foto: Länsstyrelsen.

Besök gärna reservatet under hösten om du vill plocka matsvamp. Ovanliga lavar som till exempel aspgelelav kan du studera under vilken årstid som helst.

Naturskog

En blandning av träd i olika åldrar, död ved, små gläntor och ganska mycket arter är typiskt för naturskog. Utnorskogen har en tydlig mosaik av skog, myr och berg. Den gamla barrskogen har hög ålder – ungefär 170 år i genomsnitt. Men de äldsta träden är över 250 år.

De centrala delarna täcks av en naturskogsliknande blandskog med både grova och höga träd – mest gran. Här finns även flera mindre partier med sumpskog mellan bergknallarna. På de gamla granarna kan du hitta den ovanliga grantickan. På döda trädstammar finns andra rariteter – grön sköldmossa och kötticka till exempel.

Fågelliv

I den norra delen av Utnorsskogen sluttar berget brant ner mot en vik i sjön Båven. Gammelskogen och närheten till vattnet gör fågellivet rikt i natur­reservatet. De kraftiga gamla asparna har ofta uthackade hål i stammarna. Då är det hackspettar som varit framme på jakt efter insekter och larver eller för att bygga bo.

Året efter tas hackspettens bohål över av någon annan fågel – kanske en stare eller en nötväcka. Även tofsmesen hackar ut bohål i en murken trädstam eller stubbe. Det är väldigt praktiskt för där hittar den också insekter, spindlar, fjärilslarver och annat ätbart.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 20,6 hektar
Karaktär: Lövrik barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000-område

Hitta hit

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Utnorskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping