Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skåraviken

Skåraviken är en av länets främsta fågellokaler med sina vidsträckta strandängar och grunda vattenmiljöer. Vill du besöka reservatet är vår och höst troligen bästa tiden. Då är det som mest med rastande flyttfåglar.

Utsikt, vatten, strandäng

Utsikt över strandängarna. Foto: Hans Sandberg.

Naturreservatet är attraktivt för friluftslivet. Du har goda möjligheter att uppleva områdets fågelliv, studera den rika floran och faunan, njuta av de öppna vyerna, ströva på Bollbacken eller besöka kulturhistoriska lämningar inom reservatet. Vintertid är det även populärt att åka skidor på strandängarna och skridskor på sjön.

På sikt planerar Länsstyrelsen att utveckla reservatets värden för friluftslivet genom att göra det mer lättillgängligt. Planerna omfattar olika besöksanordningar som underlättar för besökare. Delar av reservatet kan även bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Idag har området inga anordningar för friluftslivet.

Kor, strandäng

På strandängarna betar kor. Foto: Markus Forsberg.

Skåraviken har under lång tid lockat naturintresserade som vill njuta av fågelrikedomen som finns i och kring sjön och de öppna strandängarna. Totalt har fler än 200 fågelarter iakttagits i området och särskilt viktigt är det för häckande och rastande fåglar. Stora mängder gäss, änder och vadare rastar under sin vår- och höstflyttning. Omkring 80 fågelarter använder området vid sin häckning, några exempel är skäggdopping, kricka, brun kärrhök, rördrom, vattenrall, tofsvipa, ängspiplärka och gulärla.

I reservatet finns en intressant flora som uppkommit genom århundraden av sammanhängande bete och slåtter. Du kan hitta arter som backtimjan, kattfot, stagg, blåsuga och jungfrulin. Den sällsynta kärrvialen finns på den fuktiga strandängen som hävdas genom slåtter.

Blå blommor

Blåsuga. Foto: Hans Sandberg.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Skåraviken, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka, samla in eller gräva upp växter, mossor, svampar eller lavar. Det är inte förbjudet att för eget behov plocka bär, matsvamp eller blommor
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Fullständiga föreskrifter finns i beslut som är publicerade i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Länk finns i grå rutan med rubriken Beslut på denna sida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2024
Areal: 126 hektar
Karaktär: Strandäng, betesmark, våtmark, sjö
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Området är lätt att nå med bil från den allmänna vägen 615 (Hallavägen), där man svänger av vid skylt ”Skåra 1km”. Det finns inte någon anlagd parkeringsplats. Från Nyköping kan man även komma med buss till Stigtomta (linje 660) där den närmsta hållplatsen finns. Därifrån är det cirka 6,5 km att gå för att komma till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss