Skirtorpssjön

I naturreservatet Skirtorpssjön kan du se tydliga spår av istiden. Naturreservatet ligger på en rullstensås och på åsen finns åsgropar och flyttblock. Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare är tre folkliga namn på några djupa åsgropar. Den största åsgropen är vattenfylld.

Skirtorpssjön är en stor åsgrop.

Naturreservatet är en del av Katrineholmsåsen. Det är ett populärt friluftsområde med stigar och en motionsslinga. Sörmlandsleden passerar också genom reservatet och tar dig förbi de sevärda åsgroparna. Skogsbruk är tillåtet i området.

Åsgroparna i reservatet har i folkmun fått fantasifulla namn. Den största (Skirtorpssjön) kallas Jättens handfat. Två andra åsgropar har fått namnen Jättens tvålkopp och Glysas källare. De har troligen bildats genom att ett isblock har blivit inkapslat i avlagringen och sedan smält. Gropen har ofta branta sidor.

Skogsområdet i reservatet kallades förr Glysamon. Glysa var enligt folktraditionen en kvinna av jättefolk som bodde på Glysamon. Nordväst om reservatet ligger också Glysas grav, en stor skeppssättning från äldre järnåldern.

Föreskrifter

Det är förbjudet att genom täkt av sten, grus, sand, jord eller
därmed jämförliga nyttigheter skada de inom området befintliga åsformationerna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Janni Servin

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1955
Areal: 23,9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.