Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lugnet

Vildmarkskänsla och tysthet får du en stor dos av om du besöker Lugnets naturreservat. Dessutom har du tillgång till många fina rastplatser i en mycket naturskön och artrik miljö oavsett om du vandrar, paddlar kanot eller åker långfärds­skridskor.

Sjö

Foto: Länsstyrelsen.

Följ gärna Sörmlandsledens etapp 13 genom reservatet och varför inte ta en paus invid Stora Kvarnsjön för att dricka en mugg iskallt källvatten och lyssna efter storlommen.

Kuperat och varierat

Naturreservatet består till största delen av tallskog som ofta växer på områdets högt belägna berghällar. I den ravinartade dalgången i mitten av reservatet växer gammal grov gran och tall på fuktig mark. Längs de branta och blockrika bergssidorna finns både hassel och lind.

Från dalgången leder en smal bäck som närmare sjön mynnar ut i en källmiljö med trädslag som klibbal, björk, gran och ask. Källan i sluttningen bidrar till regelbundna översvämningsytor och tjocka mossmattor. I naturreservatet finns en hel del ovanliga arter, exempelvis den rödlistade skalbaggen asppraktbagge, mindre hackspett samt svamparna lakritsmusseron och ullticka.

Bränder

Lugnets omgivningar har genom tiderna präglats av återkommande bränder, vilka också lämnat sina spår i naturreservatet. I anslutning till Sörmlands­leden finns flera mindre brandfält där man kan se förkolnad bark och brandstubbar. Brand har en naturlig och viktig ekologisk funktion i skogslandskapet och många arter gynnas av brand, till exempel skrovlig flatbagge som trivs i död tallved.

Tallen är ett trädslag som med sin tjocka bark och högt sittande krona är anpassad till bränder. För att kunna föryngra sig behöver tallen en kraftig störning, så att ljus kommer ner till marken, som till exempel efter en storm eller en brand. Sedan den moderna brandbekämpningens början under 1800-talets andra hälft har antalet skogsbränder minskat drastiskt. Eftersom brand nästan helt saknas i dagens skogar har granen fått en stor konkurrensfördel i många områden. I delar av Lugnets reservat kommer därför naturvårdsbränning att vara en viktig skötselåtgärd framöver.

Tallskog

Foto: Länsstyrelsen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lugnet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2012.
Areal: 76,2 hektar
Karaktär: Brandpräglad naturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lugnets naturreservat ligger på östra sidan om Stora Kvarnsjön, ca 4 km sydost om samhället Laxne. I dagsläget saknar området en lämplig parkeringsplats.

Sörmlandsledens etapp 13 går genom reservatet. Det går också att paddla mellan Klämmingen och Stora Kvarnsjön och via ett kanotlyft över land vidare till Lilla Kvarnsjön. Under den turen kan du följa naturreservatets gräns ett långt stycke och göra avstickare in i reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss