Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Skäret

Skäret ligger utmed Mälaren. I naturreservatet kan du vandra omkring i en mosaik av olika marktyper. Här finns allt från öppna betesmarker till lummiga ekdungar och strandskog.

Personer i gles lövskog

Foto: Gunnila Frenne/Eskilstuna kommun

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • tälta
  • cykla eller framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 77,9 hektar varav 33,6 hektar land
Karaktär: Naturbetesmark, strandskog, sjö
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Skäret på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.