Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundbyholm och Sundbyholmsåsen

Hit åker många Eskilstunabor året runt. Det finns bland annat ett slott från 1600-talet, slottspark, café, badplats, båthamn, promenadslingor och en av Sveriges nordligaste bokskogar att besöka. Vid Sundbyholm ligger även den kända Sigurdsristningen som är en välbevarad runhäll.

Leden är omledd

I Sundbyholmsåsens naturreservat finns det granar som dött av granbarkborre längs med den östra sidan av rundslingan. Länsstyrelsen har därför lett om denna del av rundslingan så att den går genom en säkrare skog i nerkanten av åsen. Följ blå-markerade skyltar på plats!

Väg med skog runtom

Bokskogen längs vägen till ristningen. Foto: Maria Rolf.

Sandstrand

Badstranden vid Sundbyholm. Foto: Maria Rolf.

På våren lockar den skira bokskogen, på sommaren det populära badet eller ett cafébesök i gästhamnen. På hösten brinner trädens löv i olika nyanser av orange och på vintern kan du åka skridskor eller fiska på Mälaren om isen håller. Grilla korv kan du göra vid någon av alla grillplatser som ligger utmed promenadslingorna.

Stigarna vid slottsområdet är väl underhållna och passar dig som kommer med rullstol eller barnvagn. Det finns även stigar som går genom skogsområdena. Genom Sundbyholmsområdet går en bit av Gyllenhielmska leden. Det är en vandringsled som sträcker sig mellan Eskilstuna till Sundbyholm och vidare till Björsund. Vid Björsund är den sammanbunden med Fogdöns pilgrimsled.

Sigurdsristningen

Ett populärt besöksmål vid Sundbyholm är Sigurdsristningen. Ristningen är en av Södermanlands förnämsta fornminnen och härstammar från 1000-talet. Bilderna på hällen återger olika episoder ur sagan om Sigurd Fafnesbane, medan texten handlar om ett brobygge över Ramsundet. Sagan är spridd i olika form över hela norra Europa. Sagan handlar om hjälten Sigurd som lyckas döda draken Fafner och på så sätt komma över en stor skatt.

Ristningen

Foto: Maria Rolf.

Sundbyholmsåsen

Sundbyholmsåsen är en grusås där det växer en blandskog av barr och löv. Tall och asp dominerar på själva åsen men här finns även björk, ek och bok. Inslaget av lövträd är störst på åsens västsluttning. Även här finns det ett nät av promenadstigar som förbinds med övriga stigar inom Sundbyholmsområdet.


Många naturtyper

Sundbyholm ligger i ett naturskönt område i jordbruksbygden. Här finns en rik kulturhistorisk miljö med bland annat slottet, kyrkan och Sigurdsristningen. Även åkerholmar, vägrenar, odlingsrösen och alléer ger en ålderdomlig karaktär till området.

Området innehåller många olika naturtyper. Åkermarken dominerar, men det finns också både fina löv och barrskogar. Ett exotiskt inslag är bokskog, som normalt inte växer så lång norrut men som här finns längs med vägen till slottet. Skogarna var förr mycket öppnare och fulla av gläntor eftersom de betades av traktens tamdjur. Nu går skogarna mot ett skuggigare tillstånd vilket ger andra arter chansen att etablera sig. Markerna längs sjön har genomgått samma förvandling när slåtter och bete upphörde. Där utvecklas nu strandskogar med al och breda vassbälten.

Trädallé

Vid Sundbyholms slott. Foto: Maria Rolf.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Eskilstuna kommun förvaltar Sundbyholms naturvårdsområde.

Sundbyholm, Eskilstuna kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I områdena gäller särskilda regler för besökare.

Sundbyholmsåsen

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • avsiktligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller liknande
 • rida annat än på anvisade vägar och stigar

Sundbyholms naturvårdsområde

Det är förbjudet att:

 • skada eller förstöra berghällar t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd eller buskar,
 • tälta eller ställa upp husvagn mer än ett dygn annat än på anvisade platser (föreskriften gäller ej för tomtmark)
 • sätta upp tavla, plakat eller skylt
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller på nära hålla fotografera lya, gryt eller motsvarande (föreskriften gäller ej fiske)
 • att på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975 (Sundbyholmsåsen) 1987 (Sundbyholm)
Areal: 23,5 hektar (Sundbyholmsåsen) 742 hektar (naturvårdsområdet)
Karaktär: Barrskog, lövskog, slottspark, bokskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun (Sundbyholm), Länsstyrelsen (Sundbyholmsåsen)
Skyddsområde: Naturvårdsområde (Sundbyholm), naturreservat (Sundbyholmsåsen)

Hitta hit

Sundbyholm och Sundbyholmsåsen ligger söder om Mälaren, cirka 10 km nordost om Eskilstuna. Från Eskilstuna tar du Mälarvägen mot Sundbyholm. Skyltning finns från Årbyrondellen. Flera parkeringar finns i området. Vill du komma till åsen svänger du till höger där det är skyltat "Naturreservat". Vill du istället till slottsområdet fortsätter du rakt fram.

Kollektivtrafik: Buss 9 och 203 trafikerar Eskilstuna - Sundbyholm.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss