Tomtaklintskogen

Tomtaklintskogen är en stadsnära och omväxlande naturskog i Trosa. Här finns uppmärkta vandringsstigar och en mångfald av vilda växter och djur.

Ormbunkar i skog

Foto: Trosa kommun

Tomtaklintskogen är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Trosa kommun.

Foto: Trosa kommun

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Att framföra motordrivet fordon.
  • Att göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
  • Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Att sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Att utan Trosa kommuns tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • Att tälta.
  • Att skada, plocka eller på annat sätt samla in växter, svampar och lavar. Att plocka bär,matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • Att fånga och samla in ryggradslösa djur utan Trosa kommuns tillstånd.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 54,4 hektar
Karaktär: Kalkbarrskog, barrnaturskog, blandskog
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000