Natura 2000-områden

Det finns många Natura 2000-områden i länet. Många ingår i naturreservat. Här finns de som ingår i naturreservat och två områden som är enkla att besöka. Mer information om Natura 2000-områden finns på webbsidan om skyddad natur.