Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Varglyan

Du som besöker Varglyans naturreservat befinner dig i ett av Sörmlands största barrskogsområden – Mälarmården. På den lavklädda hällmarken bland 200-åriga tallar kan du njuta av den orörda naturen och göra många spännande artfynd.

Tallskog

Foto: Länsstyrelsen.

Området ligger i en ostörd trakt långt från bebyggelse. Därför är det lite krångligt att nå hit från allmän väg. Men den gamla naturskogslika tallskogen kan ge dig som ändå besöker området en upplevelse av orörd natur och kanske till och med av vildmark. Du borde besöka ”varglyan” – den grottliknande gång som bildats mellan bergvägg och block i naturreservatets södra del.

Lyssna efter hackspettar

Det finns tre hackspettsarter i området. Kanske hör du någon av dem trumma på avstånd Kanske ser du tallticka eller spår efter reliktbock på någon tallstam med pansarbark. Hittar du goliatmusseron så beundra den stora svampen men låt den helst stå. Visserligen anses den läcker och är en av världens dyraste matsvampar men i Sverige är den rödlistad och bör lämnas ifred.

Gott om svampar och vedinsekter

Ett tecken på att skogen är gammal är många döda träd i olika stadier av nedbrytning. De torra träden, ihåliga stubbarna och mossklädda stammarna på marken är viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar. Området är artrikt. Ungefär 20 rödlistade arter kan du hitta här. Dessutom finns ytterligare ett stort antal så kallade signalarter.

Särskilt spännande och värdefull är den rika svampfloran. Arter som tallticka, vedticka, motaggsvamp och inte minst den sällsynta goliatmusseronen signalerar höga naturvärden. Tack vare riktigt gamla träd och mycket död ved finns det också sällsyntheter från insektsvärden i reservatet. Brandgynnade skalbaggar som raggbock och skrovlig flatbagge tillhör de mest exklusiva. I mossan nedanför hällmarken kan du hitta signalarten grönpyrola.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Varglyan, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på ett annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 44,7 hektar
Karaktär: Barrskog, myr, näringsfattiga sjöar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, nästan hela området är även Natura 2000-område.

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km sydväst om Eskilstuna och 8 km nordväst om Hälleforsnäs. Naturreservatet ligger relativt svårtillgängligt.

Det går att ta sig in till naturreservatet via vägen mellan Bälgviken och Svalboviken utmed Näshultasjön. Sväng söderut vid Heden och efter 1-2 km sväng österut på en mindre skogsbilväg i riktning mot sjön Trehörningen. Där vägen slutar går det att parkera. Det finns en stig som går mot sjön och därifrån kan du vandra in i Varglyan.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss