Tussmötet

I Tussmötets naturreservat möts du av vildmarkskänsla och skogens tystnad. Kanske bryts tystnade emellanåt av spillkråkans läten. Tvåhundraåriga tallar med tallticka på stammen är inte svårt att hitta och möjligheten att stöta på en tjäder eller till och med ett lodjur gör ett besök här extra spännande.

Tallskog

Plocka gärna svamp och bär i skogen på hösten. Men är du särskilt artintresserad finns det mycket att upptäcka i området under hela året.

Ett av de bästa exemplen

Tussmötet är ett av de bästa exemplen på gammal barrskog i denna del av Södermanland, Tallarna är mycket gamla, de äldsta är mellan 200 och 250 år.

Död ved finns i stor omfattning, dels stående och dels stormfällda träd som befinner sig i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig för lavar, mossor, svampar och insekter, som deltar i nedbrytningen av de gamla träden. Flera av dem är sällsynta och hotade, speciellt framhålls den gröna sköldmossan, som är ovanlig i ett europeiskt perspektiv.

Trädstam

Död ved är viktig för många arter.

Elden

Skogen på de torra markerna i Tussmötet är formad av naturliga bränder. Innan vi människor fick möjlighet att storskaligt släcka skogsbränder var branden ett betydligt vanligare inslag i skogen. Många arter överlever bränder och vissa arter gynnas till och med av bränd mark eller bränd ved. För att skyddade skogar ska fortsätta åldras naturligt ordnar man ibland naturvårdsbränningar.

Vargmötet

Tuss är ett av många ord som förr användes i stället för varg. Man var rädd att genom att uttala ordet varg så skulle djuret lockas fram. Då var det bättre att hitta på ofarliga och förminskande namn som till exempel gråben, tasse och just tuss.

Vintertid i reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Medvetet störa djurlivet.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd insamla vedsvampar, lavar och mossor.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 61 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Tussmötet på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.