Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsbymon

Här möts du av en barrblandskog som också har delar med lövskog. Gör ett besök för en promenad längs områdets skogsstigar, det finns både korta och lite längre rundslingor. Eller du kanske hellre tar dig fram krypande för att försöka upptäcka skogens ovanliga mossor och svampar?

Granskog

Granskogen är vanligast. Foto: Amanda Lidén.

Lättillgängligt friluftsområde

Området är lätt att ta sig till från Eskilstuna. Med cykel eller bil kan du ta dig hela vägen fram till naturreservatet. Stadsbuss från Eskilstuna stannar ca 2 km bort och för att promenera till naturreservatet från busshållplatsen kan du gå längs vägar.

Skogen har bara små höjdskillnader vilket gör den lätt att gå i. Ett nätverk av stigar gör att du kan gå många olika vägar i skogen och det kan behövas flera besök för att utforska dem alla. Några kilometer bort finns Skiren-Kvicken och Tolamossen som är två naturreservat som ligger intill varandra.

Naturreservatet ligger intill Eskilstuna brukshundklubb som använder skogen för sina aktiviteter. Detta innebär att du troligen kommer att möta hundar i området.

Många olika vedsvampar

I Åsbymons naturreservat finns rikligt med döda och omkullfallna träd. Det gör att skogen är en bra livsmiljö för bland annat svampar som växer i den döda veden. En vanlig syn är ullticka som har en chokladbrun färg och brandticka som lyser orange. Det finns också flera arter som annars är ovanliga i Sörmland, till exempel rynkskinn och blackticka.

Brandticka som växer på granstam

Brandtickan växer på en granstam. Foto: Amanda Lidén.

Olika typer av skog

Skogen i naturreservatet består främst av barrskog med gran och tall men det finns också områden med lövskog. I det nordöstra hörnet växer mycket hassel och längst i nordväst finns alsumpskog. Skogen liknar en naturskog eftersom det finns en variation i skogen. Träden är olika gamla och det finns gott om äldre träd. De äldsta träden är ungefär 200 år.

Mängder med död ved

Utmärkande för skogen i Åsbymons naturreservat är den rika tillgången på död ved och de många arterna av vedsvampar som finns i området. Färska fallna träd blandas med äldre lågor vilket gör att det finns en värdefull variation i området. Eftersom veden har brutits ned olika mycket kan fler arter hitta just sin livsmiljö. Det bidrar också till att det hela tiden finns ved som är i rätt stadium av nedbrytning för att de olika arterna ska trivas.

Lövskog

Hassel. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Åsbymon, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är också tillåtet.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är i reservatet förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Undantag från föreskrifterna medges för spårning av skidspår förutsatt att marken inte riskerar att skadas.

Undantag från föreskrifterna medges för tävling med hundar organiserad av Eskilstuna brukshundklubb.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 24 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 2 km från Eskilstunas yttre bebyggelse, väster om staden och granne med Eskilstuna brukshundklubb. Området är lättillgängligt eftersom väg leder hela vägen fram till reservatet. Det finns en parkering för naturreservatets besökare.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss