Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storhultet

Den här gamla barrskogen har mycket att erbjuda dig som naturintresserad besökare. Mycket död ved är typiskt för fina naturskogar och här finns det nog lite extra. På de liggande stammarna har du god chans att hitta ovanliga vedsvampar som ullticka och vedticka. Vill du hellre titta efter matsvamp så brukar det finnas läckerheter som svart och rödgul trumpetsvamp.

Stig i skogen

Foto: Länsstyrelsen.

Storhultets naturreservat ligger i ett större sammanhängande skogsområde så vill du fylla din svampkorg kan du göra det både innanför och utanför reservatets gränser. Från parkeringen leder en markerad stig in till och runt en kort slinga i naturreservatet. Det är knappt 1 km att gå fram till reservatsgränsen.

Barrnaturskogen

Skogen inom naturreservatet har till största delen vuxit upp naturligt. Troligen har den tidigare varit en något glesare, sparsamt utnyttjad, utmarksskog. Den betades försiktigt av nötkreatur fram till och med 1960-talet. Skogen har sedan slutit sig och utvecklats mot naturskog.

Genomsnittsåldern på skogen är ungefär 100 till 150 år. Men det finns ganska många träd som är mycket äldre än så. De äldsta träden är granar som vuxit långsamt och blivit mellan 150 och 200 år gamla.

Död ved och mångfald av arter

Typiskt för skogen inom Storhultets naturreservat är den stora mängden död ved. Det rör sig i första hand om lågor (liggande trädstammar) av barrträd i olika stadier av nedbrytning. På de här lågorna och på annan död ved kan du se mängder av vedsvampar. Klibbticka, knölticka, rotticka, violticka finns det till exempel mycket av. Den stora förekomsten av de rödlistade vedsvamparna ullticka och vedticka är ovanlig för vårt län.

Lavar som du har chans att se i Storhultets skog är bland annat gammelgrans­lav, kattfotslav och den rödlistade arten kortskaftad ärgspik. Tillsammans med många av områdets svampar berättar de för oss att naturvärdena är höga i naturreservatet.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga drygt 1,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Storhultet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 28 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natur­reservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 14 km norr om Nyköping och 3 km nordväst om Svärta kyrka. Följ väg 223 från Nyköping mot Runtuna. Knappt en km norr om Svärta kyrka finns en hänvisningsskylt mot Husby och Storhultet naturreservat. Följ skyltning fram till parkeringsplatsen. Från parkeringen leder en stig in till reservatet.

Parkeringen rymmer 4 till 5 bilar.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss