Hebyåsen

Hebyåsens naturreservat består av en rullstensås. Åsen är ca 900 meter lång och är till största delen klädd med främst barrträd. Naturreservatet ligger vid Hebylund, cirka 2,5 kilometer väster om Lerbo kyrka i Katrineholms kommun.

Trädstammar

Åsen är till största delen trädklädd med främst barrträd. I reservatet ligger en långsträckt åsgrav som utgörs av mossmark och av sjön Kvarnsjön. Det är en mindre sjö som kantas av lövskog. Sjön håller på att växa igen. En våtmark med sumpskog breder ut sig väster och norr om sjön. I den sydvästra delen av naturreservatet löper en grusväg.

Många växter i varierad natur

Hebyåsens olika naturtyper där skogen är blandad med mosse och sjö skapar hem för många olika växter. Här kan du botanisera bland en rad olika ormbunkar och se om du kan finna några pyrola-arter, linnea eller till och med orkidéer.

I de våta markerna kan du se missne, igelknoppsväxter, mannagräs, kråkklöver, kärrviol, hjortron, tranbär och flera olika arter av starr. I Kvarnsjön kan du skåda vattenväxter så som andmat, dyblad, blomvass, svalting, pilblad, nateväxter och gul näckros.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • skada marken eller fasta naturföremål
  • gräva upp växter eller skada markvegetationen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
  • medvetet skada eller störa djurlivet
  • uppsätta tavla, plakat, skylt eller inskrift e dyl

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1959
Areal: 10,7 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat