Femöre

Femöre naturreservat är en halvö söder om Oxelösund. Området har länge varit ett populärt utflyktsmål med sin dramatiska natur och närhet till havet. Sommartid kommer många hit för att bada från klipporna. Samma klippor lockar till fiske eller fågelskådning under andra tider av året.

Paddlare i kajak

Kajakpaddling vid Femöre huvud. Foto: Maria Rolf.

Femöre utgör den sydliga utposten i Sörmlands fina skärgård, som är kanotisternas paradis. Nära Femörekanalen finns möjlighet att hyra kanot och även följa med på en guidad tur. I reservatet finns flera markerade stigar genom såväl trolska barrskogar som betade ängar, bland annat går Sörmlandsleden runt i reservatet.

I reservatet finns den gamla militära anläggningen Femörefortet. Här kan du gå på guidad tur i fortets spännande gångar. I reservatet finns även en gammal fyr med fyrvaktarbostad. Fyrvaktarbostaden hyrs ut till den som vill övernatta. Från fyrplatsen har du en strålande utsikt över mer öppna vatten. Härifrån kan du bland annat se Hävringe fyrplats i sydost.

När magen börjar kurra finns det många mysiga platser där du kan äta din matsäck. Vill du göra upp en eld och grilla så finns det iordningställda grillplatser. Vid fiskehamnen finns stugor att hyra och även restaurang med sjöutsikt. Vid gamla barnkolonin finns ett café.

Från parkeringsplatsen för rörelsehindrade vid Söder Femöre leder en grusad stig ner till en grillplats vid strandstugan. Här är det fina vyer ut över havet. Här finns även en tillgänglighetsanpassad toalett.

Fågellivet

Runt Femöre finns många olika sorters fåglar. I hagmarkerna kan du kanske få se en kattuggla i någon av områdets gamla ihåliga ekar. Större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling är andra häckande fåglar du kan se eller höra i gammelskogen.

Vattnen och vikarna runt Femöre är viktiga året runt för många sjöfågelarter som vigg, ejder, knipa och storskrake. Från fyrklippan på Femörehuvud kan du under vår och höst, när fåglarna flyttar, se ejder och alfågelsträcken komma nära. På vintern samlas stora flockar med bland annat salskrake, alfågel och trutar i hamninloppet där isen inte lägger sig. De lockar till sig havsörn och nästan varje år ses kungsörn.

Trolska barrskogar

På Femöre finns barrskogar där tall är det vanligaste trädslaget. Här finns hällmarksskogar ut mot havet, öppna luftiga tallhedar och mossgröna trolska blåbärsbarrskogar. Vissa områden är lätta att vandra i medan andra är kraftigt kuperade och besvärliga att ta sig fram i.

Betesmarker

På västra och södra Femöre finns två vackra ekhagar. På försommaren blommar det som allra vackrast här. Här kan du hitta nattviol, gökärt och liten blåklocka. Dessa växter är hävdgynnade, vilket betyder att de trivs och mår bra på betade marker.

Lövskogar

Det finns även lövskog i området, både ängsmarker som växt igen och sumpskogar med al och björk. Ädellövskog i form av ek finns på västra och södra Femöre. Döda grenar och lågor får ligga kvar på marken och långsamt brytas ner vilket gynnar en mängd olika insekter och svampar. Här finns de sällsynta lavarna gul dropplav, blyertslav, sönderfallslav, gammelekslav och ekspik

Fyr på klippa vid havet

Femöre huvud. Foto: Youarehere.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Femöre, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet utan Oxelösunds kommuns tillstånd
 • tälta, ställa upp husvagnar och husbilar
 • göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur i de trädklädda betesmarkerna, med undantag för den tid det inte finns några betesdjur i hagarna

Föreskrifterna ska ej utgöra hinder för

 • Sörmlandsleden
 • Bingopromenader
 • Orienteringsverksamheten, vid tävling ska samråd ske med tillsynsmyndigheten
 • underhåll
 • skötsel och röjning av vägar, stigar och befintliga ledningar inom reservatet.
 • underhåll av befintliga bryggor, sjöbodar
 • förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel

I övrigt gäller att stor hänsyn ska visas till de boende på Femöre. Vänligen respektera hemfriden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 235 hektar
Karaktär: klippor, hav, kustnära barrskog, ädellövskog och hagmark
Kommun: Oxelösund
Förvaltare: Oxelösunds kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 Femörehuvud (del av reservatet) 

Hitta hit

Naturreservatet ligger direkt söder om Oxelösund. Vid slutet av väg 53, följ vägvisning mot Femöre. Fortsätt in på Fiskehamnsvägen och följ sedan skyltning mot Femöre naturreservat. Flera parkeringar finns i reservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss