Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarntorp

Kvarntorp ligger vid Näshultasjön, väster om Bälgviken. I reservatet finns alltifrån karga hällmarker, blommande ängar till lummiga strandskogar. I reservatet finns också vandringsleder, rastplatser och ett vindskydd. Sörmlandsleden passerar området.

Skog och sjö

Foto: Eskilstuna kommun

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • insamla eller döda ryggradslösa djur
  • skada, plocka eller samla in växter, växtdelar eller svamp. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • skada mark, stenar eller berghällar genom t.ex. eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller linande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 217 hektar
Karaktär: Odlingslandskap, hällmarker, strandskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län