Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Simonberget

Simonberget har en brant vägg som syns på långt håll. Den används av klättrare som kan komma långväga ifrån. Längs en rundslinga på Sörmlandsleden kan du komma upp på berget. Slingan erbjuder en storslagen utsikt, gammal skog och spår från den gruvverksamhet som bedrevs i området förr. Kummelberget är fågelskyddsområde.

Bergvägg

Simonbergets bergvägg syns på långt håll. Foto: Janni Servin.

Naturreservatet består av de två bergskullarna Simonberget och Kummelberget och omgivningen däremellan. Kummelberget är med sina dryga 80 meter över havet det högsta av de två bergen.

 • Kummelberget är utöver naturreservat även fågelskyddsområde och det är förbjudet att vara på Kummelberget under perioden 1 februari till 15 augusti.

I de skogsklädda omgivningarna är träden upp till tvåhundra år gamla. På höjderna växer mest tall medan lövträd och gran växer i sluttningarna.

Berg med skog

Kummelberget som syns från Simonberget är fågelskyddsområde. Foto: Janni Servin.

Klättring och vandring

Simonbergets branta klippvägg erbjuder spännande och variationsrik klättring. Hit kommer klättrare för att prova på bergets utmanande branter. Klätterlederna är dokumenterade, finns i olika svårighetsgrader och har firningsankare.

Sörmlandsleden passerar Simonberget och det finns en variant upp på berget och en som går nedanför. Tillsammans blir de en tur som är ganska krävande med branta stigningar. Den passar dig som har normal kondition och rejäla skor på fötterna. Belöningen är fin utsikt över landskapet och ända till havet. "Bergsturen" är cirka 2 km lång. Längs med rundslingan finns det en grillplats och toalett. Det är tillåtet att tälta upp till två dygn nedanför Simonberget, mellan torrdasset och grillplatsen.

Vandrare på stig

Vandring längs Sörmlandsleden upp på berget. Foto: Maria Rolf.

Från Simonbergets topp kan man också se den gamla gruvbyn Koppartorp och Tunabergs kyrka som är Södermanlands äldsta träkyrka. Båda vittnar om områdets storhetstid på 1600-talet. Främst bröt man järn och kopparmalm här. Sedan början av 1900-talet är gruvverksamheten nedlagd.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Simonberget, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar t ex genom att borra, rista, spränga eller måla (det är dock tillåtet att byta ut befintliga klätterbultar på Simonberget)
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet, det är även tillåtet att borsta befintliga klätterleder)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • göra upp öppen eld på annat sätt än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt (enbart utlagd eller medhavd ved får användas)
 • tälta annat än mellan eldplatsen och torrdasset nedanför Simonberget under högst två dygn i följd
 • rida på annat än därför upplåtna stigar markerade med skylt
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, kurser eller tävlingar
 • utan länsstyrelsens tillstånd montera permanenta firningsankare runt träd på Simonberget

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 42 hektar
Karaktär: hällmarkstallskog, berg
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, fågelskyddsområde

Hitta hit

Reservatet ligger strax öster om Tunabergs kyrka, ca 12 km sydväst om Nyköping.

Från Nyköping och Oxelösund åker du mot Nävekvarn på väg 511.

Följ skyltar mot Koppartorp in på väg 513. Kör genom samhället Buskhyttan och fortsätt ytterligare 2,5 km till Koppartorp. Parkering finns längs huvudvägen.

Med buss: Hållplatsen ”Tunabergs kyrka” ligger cirka 500 meter väster om reservatets parkeringsplats. Den trafikeras med beställningstrafik, läs mer på Sörmlandstrafikens webbplats.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss