Simonberget

Simonberget har en brant vägg som syns på långt håll. Den används av klättrare som kan komma långväga ifrån. Längs en rundslinga på Sörmlandsleden kan du komma upp på berget. Slingan erbjuder en storslagen utsikt, gammal skog och spår från den gruvverksamhet som bedrevs i området förr. Kummelberget är fågelskyddsområde.

Bergvägg med klättrare

Naturreservatet består av de två bergskullarna Simonberget och Kummelberget och omgivningen däremellan. Kummelberget är med sina dryga 80 meter över havet det högsta av de två bergen.

 • Kummelberget är utöver naturreservat även fågelskyddsområde och det är förbjudet att vara på Kummelberget under perioden 1 februari till 15 augusti.

I de skogsklädda omgivningarna är träden upp till tvåhundra år gamla. På höjderna växer mest tall medan lövträd och gran växer i sluttningarna.

Klättring och vandring

Simonbergets branta klippvägg erbjuder spännande och variationsrik klättring. Hit kommer klättrare för att prova på bergets utmanande branter. Klätterlederna är dokumenterade, finns i olika svårighetsgrader och har firningsankare.

Sörmlandsleden passerar Simonberget och det finns en variant upp på berget och en som går nedanför. Tillsammans blir de en tur som är ganska krävande med branta stigningar. Den passar dig som har normal kondition och rejäla skor på fötterna. Belöningen är fin utsikt över landskapet och ända till havet. "Bergsturen" är cirka 2 km lång. Längs med rundslingan finns det en grillplats och toalett. Det är tillåtet att tälta upp till två dygn nedanför Simonberget, mellan torrdasset och grillplatsen.

Från Simonbergets topp kan man också se den gamla gruvbyn Koppartorp och Tunabergs kyrka som är Södermanlands äldsta träkyrka. Båda vittnar om områdets storhetstid på 1600-talet. Främst bröt man järn och kopparmalm här. Sedan början av 1900-talet är gruvverksamheten nedlagd.

Vandrare på stig

Vandring längs Sörmlandsleden upp på berget.

Berg med skog

Kummelberget är fågelskyddsområde.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar t ex genom att borra, rista, spränga eller måla (det är dock tillåtet att byta ut befintliga klätterbultar på Simonberget)
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet, det är även tillåtet att borsta befintliga klätterleder)
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • göra upp öppen eld på annat sätt än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt (enbart utlagd eller medhavd ved får användas)
 • tälta annat än mellan eldplatsen och torrdasset nedanför Simonberget under högst två dygn i följd
 • rida på annat än därför upplåtna stigar markerade med skylt
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, kurser eller tävlingar
 • utan länsstyrelsens tillstånd montera permanenta firningsankare runt träd på Simonberget

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 42 hektar
Karaktär: hällmarkstallskog, berg
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, fågelskyddsområde

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Simonberget på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.