Brunnstaåsen

Brunnstaåsen är en grusås utanför Bettna. Åsen sträcker sig i nord-sydlig riktning och är ca 200 m bred. På åsen växer främst barrskog med inslag av lövträd och på våren finns här rikligt med vitsippor. På hösten bjuder området in till blåbärsplockning.

Stig

Genom naturreservatet går både vägar och gångstigar som gör att du enkelt kan ströva runt på åsen. Naturreservatet fridlystes först som naturminne 1959 med syftet att bevara en märklig och betydelsefull grusås. Det är därför inte förbjudet att bedriva skogsbruk i området.

Växtligheten på Brunnstaåsen domineras av blåbärsris. Det finns även gott om kruståtel, vårfryle och vitsippa.

Föreskrifter

I reservatet gäller nedanstående föreskrift:

Det är förbjudet att i åsen uttaga jord eller grus, att på annat sätt förändra åsens struktur eller att bebygga densamma

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1959
Areal: 9,1 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Brunnstaåsen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.