Brunnstaåsen

Brunnstaåsen är en grusås utanför Bettna. Åsen sträcker sig i nord-sydlig riktning och är ca 200 m bred. På åsen växer främst barrskog med inslag av lövträd och på våren finns här rikligt med vitsippor. På hösten bjuder området in till blåbärsplockning.

Stig

Foto: Länsstyrelsen.

Genom naturreservatet går både vägar och gångstigar som gör att du enkelt kan ströva runt på åsen. Naturreservatet fridlystes först som naturminne 1959 med syftet att bevara en märklig och betydelsefull grusås. Det är därför inte förbjudet att bedriva skogsbruk i området.

Växtligheten på Brunnstaåsen domineras av blåbärsris. Det finns även gott om kruståtel, vårfryle och vitsippa.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Brunnstaåsen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet gäller nedanstående föreskrift:

Det är förbjudet att i åsen uttaga jord eller grus, att på annat sätt förändra åsens struktur eller att bebygga densamma

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1959
Areal: 9,1 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1 kilometer norr om Bettna, Flens kommun. Från skolan i Bettna, följ vägen norrut till fots eller med cykel mot Valskog. Naturreservatet ligger på höger sida om vägen.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Brunnsta ligger ett par hundra meter väster om reservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 760 mellan Nyköping och Flen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss