Dagnäsön

Dagnäsöns naturreservat består av en halvö i Båvens sydöstra del. Här bjuds du på ett typiskt sörmländskt kulturlandskap med ett rikt växt- och djurliv. Om du följer rundslingan som går i reservatet får du många fina vyer över Båven. Är du här på våren kan du njuta av gulsippa, lungört och andra vårblommor.

Utsikt över sjö

Foto: Per Folkesson.

Rundslingan tar dig runt i den omväxlande och vackra naturen på halvön. Flera anordningar finns längs med slingan. En torrtoalett finns vid parkeringen. Vid Långudd som ligger längst ut på halvön kan du slå dig ner och njuta av matsäcken eller grilla en korv.

Under din promenad genom markerna får du uppleva böljande betesmarker, örtrika lundar, skog, hällar och vida vyer. De trädbevuxna delarna av ön består av vackra ekbackar, strövvänliga björkhagar och täta barrskogsområden. Åkrar, ängar och hagar på Dagnäsön sköts genom slåtter och bete.

Över 400 arter kärlväxter

I hagarna går betesdjur som håller markerna öppna. Floran är rik och gynnas av betet och den basiska berggrunden. Trots att området inte är större än 53 hektar har över 400 arter av kärlväxter noterats. Här kan du hitta till exempel kattfot, nattviol, ormrot och ängsnejlika.

Rikt fågelliv och fågelskydd

Fågellivet kring Dagnäsön är typiskt för en klarvattensjö som Båven. Här kan man få se både fiskgjuse och lom. Inom Båvenområdet finns föreskrifter till skydd för fågellivet. Ön Tallholmen ligger sydost om Dagnäsön.

 • Tallholmen och vattenområdet runt om är fågelskyddsområde. Här får du inte vara under tiden 1 april till 31 juli.

Markerad led

Rundslinga knappt 3 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Betesdjur i området

Djurhållare och naturvärd
Henrik Fornander
0736-83 48 41

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Dagnäsön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Ny eldplats i Dagnäsön

  Ny eldplats i Dagnäsön

  Nu finns en rastplats nära parkeringen i Dagnäsön med eldplats och viss utsikt över sjön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning
 • på för omgivningen, såväl djur som människor, störande sätt använda instrument, radio, bandspelare eller liknande
 • göra upp eld på annat än särskild iordningställd och med skylt markerad plats
 • skada eller borttaga döda träd, stubbar, nedfallna grenar eller annan död ved
 • störa eller skada djurlivet, t ex genom att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • förtöja eller ankra upp farkost mer än två dygn i följd
 • tälta mer än två dygn i följd
 • åka vattenskidor
 • landa med luftfarkost
 • parkera på annat än iordningställd plats
 • cykla eller rida i terrängen
 • anordna tävling eller lägerverksamhet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1975 respektive 1993
Areal: 123 hektar, varav land 55 hektar
Karaktär: skog, hagmark, åker, slåtteräng, sjö
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Med bil: Reservatet nås från väg 223 mellan Björnlunda och Nyköping. Från väg 223, cirka 14 km söder om Björnlunda, sväng in på vägen som är skyltad "Sofielund" och "Dagnäsöns naturreservat 8". Följ grusvägen i cirka 8 km, ta höger precis innan du kommer fram till gården Sofielund och fortsätt fram till parkeringen på Dagnäsön.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss