Gripsholms hjorthage

Gripsholms hjorthage hör till ett av länets finaste ekområden. Området ligger vackert utmed Mälaren bara ett stenkast ifrån Gripsholms slott. I hagen går ett hundratal dovhjortar på bete bland de gamla och grova ekarna. Hit hittar många motionärer. Stigarna är promenadvänliga och tillgängliga för såväl rullstol som barnvagn.

Slott, sjö

Utsikt mot Gripsholms slott.

Längs med promenadstråken finns bord och sittbänkar. Stigarna är mestadels breda och grusade. Hela reservatet är inhägnat och du har chans att se hjortarna på nära håll. Förutom de grova gamla träden kan du i hjorthagen hitta många spår från förr: exempelvis en fornborg, ett gravfält och ett ordensemblem i gjutjärn.

Lång historia som betesmark och park

Sedan 1600-talet har området varit en betesmark som tillhört Gripsholms kungsladugård. På 1860-talet anlades parken av Karl XV som en kombinerad promenadpark och djurgård. Hjorthägnet uppfördes några decennier senare.

Stigarna slingrar sig till fantasieggande platser som Arkadien, Calles grotta och Utsighten. Från en av höjderna har du en fin utsikt över Mälaren och Gripsholms slott. Slottet byggdes på initiativ av Gustav Vasa under 1500-talet.

Träd livsviktiga för många

De gamla och grova träden utgör viktiga livsmiljöer för många sällsynta lavar, svampar, djur och insekter. Till exempel har den ovanliga läderbaggen hittats här. Arten är bara känd från några få platser i länet.

Förutom de mäktiga ekarna finns det också gott om gamla lindar och tallar i hagen. För den som är intresserad av lavar finns det mycket att studera på trädens stammar. Här hittar du till exempel blyertslav, skuggorangelav, gammeleklav, rödbruk spiklav och lunglav.

Gör du ett besök i hjorthagen under skymningen kanske du får se något som fladdrar förbi. I de gamla träden bor nämligen flera olika fladdermusarter som jagar insekter om sommarkvällarna.

Ekar och stig

Flera stigar i hjorthagen är grusade.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn
 • elda
 • störa djurlivet inkl. slottsförvaltningens hjortar eller genom att samla in ryggradslösa djur utan länsstyrelsens medgivande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar annat än i samband med områdets skötsel
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • vistas inom området då förvaltaren har stängt för jakt och fångst
 • rida

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 48,6 hektar
Karaktär: trädklädd hagmark
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Gripsholms slottsförvaltning
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Gripsholms hjorthage på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.