Sparreholms ekhagar

Det ljusa och öppna eklandskapet vid Sparreholms slott är en utmärkt plats om du vill ha en picknick eller bara strosa omkring. Det är sagolikt att gå här intill Båven och njuta av de stora lövträdens skira grönska, se vårblommorna och lyssna till fåglarnas sång.

Ekhage mot sjö

Sjön Båven skymtar i bakgrunden. Foto: Hans Sandberg.

En lämplig tid att besöka Sparreholms ekhagar är just på våren när sippor och andra vårblommor pryder backarna. Men gör även ett besök på sommaren och kombinera det med ett bad i Båven. Eller kom hit på hösten och titta på de färggranna och ovanliga svamparna som växer i reservatet.

Det är lätt att känna historiens vingslag på platsen. Delar av reservatet användes redan på 1600-talet som park och betesmark till Sparreholms slott. Fortfarande vilar något parklikt över området. Det omväxlande landskapet och alla gamla lövträd gör att det är gott om fåglar i området. Här kan du få syn på både kattuggla, skogsduva och olika slags hackspettar. På försommaren blommar nattviol och andra blommor i hagen.

Strövvänliga hagar och berg med utsikt

Det är lätt att ströva omkring i området, vissa delar är dock kuperade. Från parkeringsplatsen i norr går en grusväg in i reservatet. Den passar dig med barnvagn eller som har svårt att gå. Ett tips är att ta sig upp på Tempelberget som höjer sig 50 meter över sjön Båven. Här har du en fin utsikt över omgivningarna. Passa på att slå dig ner och öppna utflyktskorgen!

Ekar

I ekhagen. Foto: Maria Rolf.

Kor håller landskapet öppet

Betet har stor betydelse för det öppna eklandskapet och dess arter. Låt inte betesdjuren hindra dig från att vandra omkring i de gamla hagarna. Det finns flera stigar och stättor över stängslen som gör det lätt att ta sig fram. Är du rädd för kor kan du besöka den del av reservatet som ligger intill badplatsen söder om vägen mellan Sparreholm och Skebokvarn. Här brukar inte djuren gå.

Ekarna viktiga för många arter

De grova ekarna är med sin tjocka och skrovliga bark viktiga livsmiljöer för lavar, mossor, insekter och fåglar. I de ihåliga gamla träden lever till exempel den sällsynta insekten läderbagge. Många olika svamparter trivs också i Sparreholms ekhagar. Här hittar du färggranna ängssvampar och soppar på marken och tickor på trädstammarna. Till exempel växer oxtungsvamp på några av de riktigt gamla ekarna.

Markerad led

Rundslinga från norra parkeringen är cirka 2,5 kilometer. Det är cirka 500 meter till Tempelberget från rundslingan.

Blå markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sparreholms ekhagar, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada marken eller fasta föremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • parkera på annat än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon
 • rida på annat än anvisade leder
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, skylt, plakat eller göra inskrifter
 • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 89,6 hektar
Karaktär: ekhage
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturvårdsområde, Natura 2000

Hitta hit

Sparreholms ekhagar ligger nära samhället Sparreholm. Den södra delen ansluter till väg 57 mellan Sparreholm och Stjärnhov. Parkeringsplats finns vid badplatsen som är skyltad från vägen. Vill du ta dig till de centrala områdena av reservatet får du gå över vägen och över stättan in i hagen.

Kartnål till parkeringen vid badplatsen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den norra delen nås lättast från den mindre vägen mellan Hyltinge kyrka och Fejbol. Här är det möjligt att ställa bilen vid grinden till betesmarken, strax efter att man passerat Tempelberget på höger sida. Det finns plats för enstaka bilar.

Kartnål till norra lilla parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss