Sparreholms ekhagar

Det ljusa och öppna eklandskapet vid Sparreholms slott är en utmärkt plats om du vill ha en picknick eller bara strosa omkring. Det är sagolikt att gå här intill Båven och njuta av de stora lövträdens skira grönska, se vårblommorna och lyssna till fåglarnas sång.

Ekhage mot sjö

En lämplig tid att besöka Sparreholms ekhagar är just på våren när sippor och andra vårblommor pryder backarna. Men gör även ett besök på sommaren och kombinera det med ett bad i Båven. Eller kom hit på hösten och titta på de färggranna och ovanliga svamparna som växer i reservatet.

Det är lätt att känna historiens vingslag på platsen. Delar av reservatet användes redan på 1600-talet som park och betesmark till Sparreholms slott. Fortfarande vilar något parklikt över området. Det omväxlande landskapet och alla gamla lövträd gör att det är gott om fåglar i området. Här kan du få syn på både kattuggla, skogsduva och olika slags hackspettar. På försommaren blommar nattviol och andra blommor i hagen.

Strövvänliga hagar och berg med utsikt

Det är lätt att ströva omkring i området, vissa delar är dock kuperade. Från parkeringsplatsen i norr går en grusväg in i reservatet. Den passar dig med barnvagn eller som har svårt att gå. Ett tips är att ta sig upp på Tempelberget som höjer sig 50 meter över sjön Båven. Här har du en fin utsikt över omgivningarna. Passa på att slå dig ner och öppna utflyktskorgen!

Ekar

Kor håller landskapet öppet

Betet har stor betydelse för det öppna eklandskapet och dess arter. Låt inte betesdjuren hindra dig från att vandra omkring i de gamla hagarna. Det finns flera stigar och stättor över stängslen som gör det lätt att ta sig fram. Är du rädd för kor kan du besöka den del av reservatet som ligger intill badplatsen söder om vägen mellan Sparreholm och Skebokvarn. Här brukar inte djuren gå.

Ekarna viktiga för många arter

De grova ekarna är med sin tjocka och skrovliga bark viktiga livsmiljöer för lavar, mossor, insekter och fåglar. I de ihåliga gamla träden lever till exempel den sällsynta insekten läderbagge. Många olika svamparter trivs också i Sparreholms ekhagar. Här hittar du färggranna ängssvampar och soppar på marken och tickor på trädstammarna. Till exempel växer oxtungsvamp på några av de riktigt gamla ekarna.

Föreskrifter

I naturvårdsområdet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada marken eller fasta föremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
 • parkera på annat än anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon
 • rida på annat än anvisade leder
 • på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, skylt, plakat eller göra inskrifter
 • anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1994
Areal: 89,6 hektar
Karaktär: ekhage
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturvårdsområde, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Sparreholms ekhagar på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.