Brännsjöarna

Brännsjöarnas naturreservat är representativt för den karga, högt belägna Kolmårdsskogen. Naturen är en mosaik av barrskog med hällmarkstallskog och mager brandpräglad tallskog, men det finns även öppna myrar, sumpskog, bördigare stråk med granar, småsjöar och en bäck. Området innehåller en rik kulturmiljö med lämningar från såväl förhistorisk som historisk tid.

Grov trädstam med brandmärke.

I reservatet finns spår av bränder för många år sedan. Foto: Peter Lantz.

I Brännsjöarnas naturreservat rör du dig på egen hand. Det finns inte några markerade stigar och du behöver kunna orientera själv i området. Då det finns en del myrområden rekommenderar vi rejäla skodon.

Området består av tall- och barrblandskog med hällmarker, myrar, några småsjöar och i öster rinner Ramundsbäck och ansluter till Vretaån. Skogen är relativt gammal. Det finns tallar som är upp till 300 år. Området är tydligt påverkat av brand. Det finns flera kolade brandstubbar och enstaka riktigt grova kolade högstubbar.

För den naturintresserade finns mycket att upptäcka. Det är till exempel goda chanser att stöta på tjäder och andra skogshöns, du kan se spår av skalbaggen raggbock och du kan se hur naturen utvecklas efter den naturvårdsbränning som Länsstyrelsen gjorde i del av området 2013.

Sjö, vit näckros, skog

I området finns en liten sjö. Här blommar vit näckros. Foto: Per Folkesson.

Det finns en hel del kulturlämningar i området. Det tyder på att människor färdats i trakten under lång tid.

Du är relativt långt från civilisationens brus men ibland kommer ett tåg på den närliggande järnvägen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Brännsjöarna, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 • samla in växter, alger, mossor, lavar eller svampar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka individer för artbestämning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • flytta på stenar och bygga stentorn eller liknande inom fornlämningsområde, och
 • framföra ett motordrivet fordon.

Det är dock inte förbjudet att

 • samla in enstaka exemplar av växter, alger, mossor, lavar eller svampar för artbestämning,
 • ta döda grenar från marken som ved till en mindre brasa,
 • för eget behov plocka bär, matsvamp eller blommor, eller
 • framföra ett mindre eldrivet fordon som är avsett för och framförs av en person med dokumenterad funktionsvariation.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen

 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Fullständiga föreskrifter finns i beslut som är publicerade i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Länk finns i grå rutan med rubriken Beslut på denna sida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2024
Areal: 250 hektar
Karaktär: tall- och barrblandskog
Kommun: Nyköpings kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Brännsjöarna ligger öster om Stavsjö. Enklast kommer du dit med bil. Från Nyköping åker du på gamla riksettan (väg 800). Vid Kila kyrka fortsätter du ca 5,5 km och svänger vänster vid ”Rättar-Pelles”. Efter ett par kilometer på grusväg är du framme vid reservatet. Det finns inte någon parkering ännu.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss