Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Herrfallet

Vid Hjälmarens strand hittar du fina strövområden och en naturstig. Badstränder och grillplatser finns i området. Här finns dessutom en camping med bland annat restaurang.

sjövy

Vy över Mälaren. Foto: Maria Rolf.

Herrfallet är ett härligt friluftslivsområde som passar de flesta. Tack vare campingen finns det möjlighet att bo över eller hyra en kanot för att ta en tur på Hjälmaren. Här finns möjlighet till fiske – eller varför inte en lat dag på stranden?

För den som vill upptäcka naturen i området finns en cirka 4 km lång naturstig. Längs med stigen hittar du 19 informationsskyltar som berättar om områdets historia, kultur och natur. Texten är på både svenska och engelska. Här kan du lära dig mer om bävern, hackspetten, rördrommen, gamla träd och Herrfallets och Hjälmarens historia.

Naturstigen går mestadels genom skogsmark. Områdets höjdskillnader är små vilket gör att stigen är framkomlig för de flesta. Leden är dock inte anpassad för barnvagn, rullatorer eller rullstol. Däremot finns flera grusade och asfalterade vägar i själva campingområdet, så det går att komma ut både till stranden och skogen via dessa vägar.

Sandstrand

Foto: Maria Rolf.

Naturvärden

Reservatet består av en rullstensås som skjuter ut från Hjälmarens norra strand. På udden höjer sig den smala åsen cirka 10 meter över Hjälmarens vattenyta men som helhet är reservatet inte så kuperat. De största vattenområdena finns i väster. Stränderna är i allmänhet långgrunda och består av långa naturliga sandstränder, men innehåller även en del steniga och vassbevuxna partier.

I naturreservatet växer framförallt lövskog med mycket björk. På själva åsen finns även rikligt med äldre grov tall. Det finns även ett område som innehåller grövre ek. Här breder blåsipporna ut sig om våren. I ett par områden går får på bete under sommarsäsongen. Andra djur som du definitivt kan se spår av är bävern, som har fällt många aspar längs med stränderna.

Hjälmaren

Hjälmaren är en grund och näringsrik sjö som värms upp tidigt på våren. I sjön finns det mycket fisk och både fritidsfisket och yrkesfisket är omfattande i sjön. Gös är den kommersiellt viktigaste fisken i Hjälmaren men kring Herrfallet är det mest gädda som fastnar på kroken. I Herrfallet är det tillåtet att fiska från land med spö.

Stig

I reservatet finns en naturstig. Foto: Maria Rolf.

Markerad led

Rundslinga med naturstig cirka 4 kilometer från parkeringen.

Mer information

I naturreservatet finns en camping.

Herrfallets camping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Herrfallet, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, gryt eller annan boplats
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller ställa upp husvagn på annat än anvisade platser
 • medföra hund katt eller annat djur inom badplatsområdet, inom övriga delar av reservatet skall djur hållas kopplade
 • framföra snöskoter, generellt undantag gäller för yrkesfiskare och tillsyningsman
 • parkera på annat än upplåtna platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande
 • lägga till annat än på anvisade platser
 • inom badplatsområden, utmärkta med orangefärgade bojar, framföra motorbåt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1973
Areal: 125 hektar varav land 42,5 hektar
Karaktär: sjö, lövskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen, Westmannastiftelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Herrfallet ligger på en udde i Hjälmaren, cirka 15 km från Arboga. Vägvisning finns från väg 56 precis norr om orten Alberga. Fortsätt förbi Västermo och passera Hjälmare kanal. Efter ytterligare 5 km följer du vägskylt mot Herrfallet. Parkering finns till vänster precis där du kommer in i reservatet, före campingplatsen.

Kartnål till parkeringen via Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss