Södra Lämund

Här är det bergigt med stora höjdskillnader. Döda trädstammar ligger kors och tvärs. Men svårigheterna att ta sig fram uppvägs av att du får uppleva en mycket rik svampflora och flera kalkgynnade blommor – bland annat de fridlysta orkidéerna skogsknipprot, nästrot och knärot.

Besök gärna området under sommaren för de spännande växternas skull eller på hösten då du har chansen att plocka kantareller, trattkantareller, blek taggsvamp, rödgul trumpetsvamp och många andra goda matsvampar. Men tänk på att terrängen mestadels är svårframkomlig på grund av höjdskillnader och stora mängder död ved.

Kalkrik mark

Södra Lämund är ett gammalt skogsområde intill den yttre delen av havsviken Hållsviken. Området består av hälleberg och klippavsatser.

I dalgångarna mellan berg och avsatser kan du vandra i gammal örtrik granskog där orkidéerna nästrot, skogsknipprot och andra ovanliga arter vittnar om kalkrik mark. Skogen är gammal och åtskilliga träd är döda eller döende till följd av ålder och tidigare stormar. 150-åriga granar och 200-åriga tallar är ingen ovanlig syn.

Svampar

Kalkbarrskog av det här slaget är ovanlig i länet och den spännande svampfloran gör området unikt. Här kan du frampå hösten hitta flera sällsynta spindelskivlingar, brandmusseron, koppartaggsvamp, svart taggsvamp och jordstjärnor av olika slag. Svavelriska som är en signalart för värdefulla granskogar på kalkrik mark visar sig vissa år med 1000-tals fruktkroppar.

Titta också efter svampar på den döda veden – där trivs många arter. Ullticka och kötticka växer helst på gran. På levande men riktigt gamla tallar kan du säkert hitta tallticka en bit upp på stammen. Lite märkligt är att inte mindre än sju olika hagvaxskivlingar som vanligtvis trivs bäst i öppen betesmark har hittats här i den ganska slutna skogen.

Orkidén knärot

I mossmattor i riktigt gammal skog som här i naturreservatet södra Lämund trivs orkidén knärot. Den är fridlyst som alla orkidéer och den används inom naturvården som så kallad signalart. I synnerhet när den växer med andra signalarter signalerar den höga naturvärden och att det troligen finns riktigt sällsynta arter av olika slag i området. Här i naturreservatet Södra Lämund blommar den under juli och augusti men de små och typiska bladrosetterna kan du se året om när inte snön ligger.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Skada, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar. Det är dock tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Anna Ingvarson

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 23,4 hektar
Karaktär: Kalkbarrskog
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.