Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Lämund

Här är det bergigt med stora höjdskillnader. Döda trädstammar ligger kors och tvärs. Men svårigheterna att ta sig fram uppvägs av att du får uppleva en mycket rik svampflora och flera kalkgynnade blommor – bland annat de fridlysta orkidéerna skogsknipprot, nästrot och knärot.

Träd och utsikt

Foto: Anna Ingvarson.

Besök gärna området under sommaren för de spännande växternas skull eller på hösten då du har chansen att plocka kantareller, trattkantareller, blek taggsvamp, rödgul trumpetsvamp och många andra goda matsvampar. Men tänk på att terrängen mestadels är svårframkomlig på grund av höjdskillnader och stora mängder död ved.

Kalkrik mark

Södra Lämund är ett gammalt skogsområde intill den yttre delen av havsviken Hållsviken. Området består av hälleberg och klippavsatser.

I dalgångarna mellan berg och avsatser kan du vandra i gammal örtrik granskog där orkidéerna nästrot, skogsknipprot och andra ovanliga arter vittnar om kalkrik mark. Skogen är gammal och åtskilliga träd är döda eller döende till följd av ålder och tidigare stormar. 150-åriga granar och 200-åriga tallar är ingen ovanlig syn.

Svampar

Kalkbarrskog av det här slaget är ovanlig i länet och den spännande svampfloran gör området unikt. Här kan du frampå hösten hitta flera sällsynta spindelskivlingar, brandmusseron, koppartaggsvamp, svart taggsvamp och jordstjärnor av olika slag. Svavelriska som är en signalart för värdefulla granskogar på kalkrik mark visar sig vissa år med 1000-tals fruktkroppar.

Titta också efter svampar på den döda veden – där trivs många arter. Ullticka och kötticka växer helst på gran. På levande men riktigt gamla tallar kan du säkert hitta tallticka en bit upp på stammen. Lite märkligt är att inte mindre än sju olika hagvaxskivlingar som vanligtvis trivs bäst i öppen betesmark har hittats här i den ganska slutna skogen.

Orkidén knärot

I mossmattor i riktigt gammal skog som här i naturreservatet södra Lämund trivs orkidén knärot. Den är fridlyst som alla orkidéer och den används inom naturvården som så kallad signalart. I synnerhet när den växer med andra signalarter signalerar den höga naturvärden och att det troligen finns riktigt sällsynta arter av olika slag i området. Här i naturreservatet Södra Lämund blommar den under juli och augusti men de små och typiska bladrosetterna kan du se året om när inte snön ligger.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Södra Lämund, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Skada, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar. Det är dock tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 23,4 hektar
Karaktär: Kalkbarrskog
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger på västra sidan om Hållsviken ca 5 km sydost om avtagsvägen mot Källvik från väg nr 219. Ingen allmän väg når ända fram till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss