Bålbergsudden

Det här är ett av våra äldsta naturreservat – instiftat redan 1919. Då ville man här skydda ”ursprunglig natur” från bete, slåtter och besökare. Idag vet vi att det var tokigt tänkt eftersom bete och slåtter är en förutsättning för höga naturvärden i många marker. Du får inte besöka Bålbergsudden under perioden 1/4 till 1/9.

Stenröse

Stenfundamentet som varit en bålplats. Foto: Janni Servin.

Namnet Bålbergsudden har området fått från det stenfundament som byggts för mycket länge sedan och som använts som plats för ett bål – det vill säga en eld som skulle kunna ses mycket långt.

  • Du får inte besöka Bålbergsudden under perioden 1/4 till 1/9 utan tillstånd från markägarna, se kontaktuppgifter under Hitta hit.

Trädklädd betesmark

Den gamla betesmarken har inte betats ordentligt på över hundra år så nu är det nästan bara bland ekarna i väster som typiska betesmarksväxter fortfarande lever kvar. Slåtterfibbla, gökärt, liten blåklocka, bockrot och ärenpris är ett par fina exempel.

Några av ekarna är ganska gamla och har utvecklat håligheter, döda grenar och mulm. Det är bra förutsättningar för vedsvampar som svavelticka och den rödlistade oxtungsvampen. Håll utkik efter dem – båda är mycket vackra och lätta att känna igen.

Lövskogslund och gamla tallar

Där marken är lite mer närings- och mullrik har en fin lövskogslund utvecklats. Ek, vårtbjörk, sälg, asp och framförallt hassel skuggar marken effektivt under sommaren men på våren innan träden fått löv letar sig solens strålar ner till tusentals vitsippor, blåsippor och liljekonvaljer.

I det tunna jordlagret kring hällarna i norr växer riktigt gamla tallar. Att de är gamla kan du se på den grova barken och den platta kronan. Om det dessutom finns blomkålssvamp intill trädet är det nästan säkert 150 till 200 år gammalt.

Död ved

Det finns gott om död ved i området och det är bra för många arter. Mossor, lavar, svampar och insekter använder döda trädstammar som plats att leva på och ta sin näring ifrån. Korkmussling och björkticka är ett par vanliga vedsvampar som hittats i området men det finns goda förutsättningar för många fler och ovanligare arter – dessa återstår att upptäcka.

Tall vid vatten

Vid stranden. Foto: Janni Servin.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bålbergsudden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Besöka området mellan 1/4 till 1/9 utan markägarens tillstånd
  • Bedriva skogsbruk
  • Gräva upp eller plocka blommor
  • Skada träd
  • Sköta området med bete eller slåtter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1919
Areal: 3,2 hektar
Karaktär: Lövskogslund, tallhed, trädklädd betesmark
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat som utgörs av en udde i det stora Natura 2000-området Båven.

Hitta hit

Om du vill besöka Bålbergsudden under perioden 1/4 till 1/9 kontaktar du Rockelsta Slott, 0157-32010.

Naturreservatet ligger på en udde i sjön Båven knappt 4 kilometer söder om Sparreholm strax norr om gården Rockelsta i Flens Kommun.

Hållplatsen Rockelsta ligger en dryg km väster om naturreservatet vid riksväg 53. Sträckan trafikeras av buss 701. Om du färdas med bil går det bra att parkera på grusplanen utanför Rockelsta Slott för att sedan promenera bort till Bålbergsudden längs grusvägen via "Ekbacken".

Långfärdsskrinnare och kanotister besöker ibland naturreservatet från sjösidan. Ofta väljer de att rasta på den vackra udden längst i norr.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss