Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stampmossen

Det bästa skälet för att besöka Stampmossen är områdets många sällsynta växter. Här hittar du arter som inte finns någon annanstans i Sörmland – nordmyskgräs och kung Karls spira. Det är inte heller omöjligt att du stöter på fem till sex olika orkidéer – till exempel purpurknipprot, kärrknipprot, grönkulla och spindelblomster.

Leden i Magsjötorp är avstängd

Rundslingan i reservatet Magsjötorp som ligger söder om Stampmossen är avstängd tillsvidare. Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden.

Var försiktig!

Kärr med tallar

Om du följer stigen kommer du fram till mossen. Foto: Maria Rolf.

Besök gärna Stampmossen på sensommaren och ta del av en kulturhistoriskt intressant naturvårdsskötsel. Under några dagar slås då områdets södra del med lie för att vårda floran och den unika miljön. Det finns en markerad led att följa.

Sumpskog och öppna kärr

Stampmossen är en varierad våtmark bevuxen med sumpskog och öppna kärr som översilas av kalkhaltigt grundvatten. I väster och sydost börjar skogen alltmer att likna naturskog med gamla granar och ett allt större inslag av död ved. Men det är förekomsten av kalk i mark och grundvatten i kombination med att vegetationen årligen slås med lie som ger området sin särprägel.

Vad är rikt i ett rikkärr

Ett rikkärr är vanligtvis ganska fattigt på näring men rikt på mineral som järn och magnesium men viktigast av allt är kalk. Kalk, eller egentligen kalcium, påverkar markens kemi så mycket att vissa arter inte kan leva där medan andra arter klarar det riktigt bra. Rikkärr får därför en mycket speciell flora.

I Stampmossens rikkärr har du möjlighet att få se kalkgynnade arter som slåtterblomma, loppstarr, gräsull och orkidén ängsnycklar. Den vackra tätörten som drygar ut sin näring genom att fånga insekter med sina klibbiga blad kan du också hitta här. Men områdets verkliga raritet är Kung Karls spira som i Stampmossen har sin enda sörmländska växtplats. Så visst är även floran rik i ett rikkärr.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga knappt 1,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringen. Om du fortsätter till Magsjötorp blir det drygt 3 kilometer fram och tillbaka.

Leden till Magsjötorp är tillsvidare avstängd och underhålls inte.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stampmossen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att ta frön
  • Anlägga eller låta anordna orienteringskontroller
  • Göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 12,2 hektar
Karaktär: Rikkärr
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Strängnäs kommun. Det nås enklast norrifrån. Från väg 53, sväng mot Kalkbro in på vägen mellan Byringe och Skeppsta. Parkering finns på höger sida efter någon kilometer.

Parkeringen rymmer ca 3 bilar och är samma parkering som du använder om du vill besöka det intilliggande naturreservat Magsjötorp.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buss 337 mellan Länna och Malmköping stannar vid hållplatsen Byringe som ligger drygt 1 km norr om reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss