Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tolmon

Om du vill se ett exempel på en tydligt markerad ås som inlandsisen lämnade efter sig för ca 10 000 år sedan kan du stanna till här. Ta en promenad eller cykla längs den urgamla vägen på åsryggen.

Grusväg, träd

Genom reservatet går en grusväg som man kan gå eller cykla längs. Foto: Maria Rolf.

Åspartiet ligger sydost om Ericsberg där de stora åsbildningarna Köpingsåsen och Katrineholmsåsen avgrenas från varandra. Längs krönet på åsen går en gammal landsväg omtyckt för promenader och cykling.

Köpingsåsen sträcker sig från Ludvikatrakten till Nyköping. Här utgörs åsen av ett brett stråk av olika generationer isälvs­avlagringar. Åsens mest framträdande delar når en höjd på ca 35 meter över de intilliggande sänkorna. Hela området är rikt på åsgravar och åsgropar som ofta har kärrtorv i botten.

Inom reservatet finns en större fornlämning. Den kallas Tole grav och är en skeppsformad stensättning.

Åsreservat

Några av våra äldre naturreservat avsattes enbart för att skydda åsen från sand-, grus- och jordtäkt samt bebyggelse. I beslutsdokumenten gavs inga anvisningar om hur skog eller annan vegetation skulle skötas. Skogsbruk fick alltså bedrivas och det biologiska naturvärdet i de här reservaten är därför ganska begränsat idag. Tolmons naturreservat är ett sådant åsreservat där produktionsinriktat skogsbruk bedrivs.

Grusåsarna har ofta riktningen nordväst till sydost vilket återspeglar inlandsisens rörelse under avsmältningsperioden. Det är just här i östra Svealand som landets största rullstensåsar finns.

Men så väldigt vanliga är de inte och flera är skadade efter många års täktverksamhet. Stora mängder åsmaterial har genom åren använts vid vägdragningar, husbyggen och alla andra tänkbara bygg- och anläggningsprojekt. Idag är det därför särskilt viktigt att skydda orörda åsavsnitt som det i Tolmons naturreservat från grus- och sandtäkter.

Utsikt över kalhygge

I området är skogsbruk tillåtet. Foto: Maria Rolf.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tolmon, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller uppställa husvagn inom reservatet
  • Avsiktligt störa djurlivet
  • Skräpa ned i naturen med plåt, plast, papper, avfall eller annat så att otrevnad kan uppkomma eller skada för annan
  • Olovligen ta gren från växande träd eller ris eller på annat sätt skada växande träd
  • Överhölja, plantera eller på annat sätt skada fast fornlämning

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 86,4 hektar
Karaktär: Ås
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid väg 52, ca 2 km sydost om Eriksbergs slott i Katrineholms kommun. Parkering saknas.

Busshållplatsen Kråketorp på sträckan Nyköping – Katrineholm ligger precis intill reservatet. Här stannar buss 795 och 490.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss