Skiren-Kvicken och Tolamossen

Här möter du en trolsk barrskog med mossklädda stenblock och omkullfallna trädstammar. Skogen är omkring 130 år gammal. Området passar dig som vill ta en promenad i en gammal skog som får stå och utvecklas i sin egen takt. Här finns markerade leder och en grillplats vid sjön Skirens glittrande vatten. Ta med svampkorgen eller bärhinken om du besöker området på hösten!

Sjö

Sjön Skiren. Foto: Länsstyrelsen.

Skiren-Kvicken och Tolamossen är två naturreservat som ligger intill varandra. I reservaten finns mycket att upptäcka. Från parkeringen utgår två markerade leder som tar dig till sjöarna Skiren och Kvicken. Lederna är 1,5 respektive 3 km långa. Vid några platser finns pedagogiska skyltar som berättar mer om vad du som besökare möter i reservatet, exempelvis spår av istiden, spår av äldre markanvändning och olika skogstyper. Vid sjön Skiren finns en rastplats med eldstad. Vägen fram till rastplatsen är anpassad för rullstol och barnvagn.

Reservatet Tolamossen är mindre tillgängligt än Skiren-Kvicken. Området är relativt flackt och lättgånget men här saknas rundslingor. Några brukningsvägar finns, men annars får du ströva fritt och upptäcka skogen på egen hand. Bland bärriset och mosstäcket kan du hitta knärot. Det är en vitblommande orkidé som trivs i gamla, mossiga tall- och granskogar. I Tolamossen är det tillåtet att tälta i enlighet med allemansrätten, i Skiren-Kvicken är det dock inte tillåtet att tälta.

Sjöar har gett namn åt reservatet

Skiren-Kvicken har fått sitt namn av de två sjöar som finns här. Trots att de ligger nära varandra har de olika karaktär. Skiren är en näringsrik sjö där många sorters vattendjur lever, medan Kvicken är näringsfattig med vatten färgat brunt av granarna och tallarnas sura barr som faller från skogen runtomkring.

Döda träd ger liv

Skogarna i reservaten har inte huggits på många år. Skogen har fått utvecklas i sin egen takt och här hittar du både gamla träd och yngre träd. Gammelskogen är en fristad för många sällsynta växter och djur som inte trivs i brukade skogar. Många gamla träd som dött av hög ålder eller skador har blivit hem för insekter. Under barken lever deras larver och äter av veden. De döda gamla träden är också hem för svampar, lavar och mossor som lever på det ruttnande virket.

Ovanliga och vanliga fåglar

Fågellivet i reservaten är rikt. I området kan du se allt från ovanliga fåglar till mer vanliga. På gamla trädstammar kan du höra hackspettar trumma. Förutom mindre och större hackspett kan du kanske få uppleva den mer ovanliga tretåiga hackspetten. I kanterna av de små sjöarna kan du få höra tofsmesen drilla. Det är en fågel som trivs i gamla skogar där den letar efter insekter i gamla träd.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservaten gäller särskilda regler för besökare.

Skiren-Kvicken

Det är förbjudet att:

 • framföra motorfordon inkl inklusive mopeder
 • skada mark, stenar eller berghällar genom eldning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka växter eller på annat sätt skada vegetationen i området
 • störa djurlivet genom klättring i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • på störande sätt nyttja radio, grammofon, bandspelare e dyl eller liknande
 • medföra okopplad hund
 • elda annat än på särskilt angiven plats

Tolamossen

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2001 respektive 2007
Areal: Skiren-Kvicken 56,5 hektar och Tolamossen 107 hektar
Karaktär: barrskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen och Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Med bil: Reservaten ligger cirka 10 km väster om Eskilstuna. Från Åsbyvägen mellan Mesta och Flacksta är det skyltat mot Skiren-Kvicken. Det finns iordningställda P-platser, en bussparkering samt parkering för rörelsenedsatta.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss