Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat länsstyrelsernas karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelserna erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Driftinformation

Du hittar driftinformation om länsstyrelsernas kartor och GIS-miljö på webbplatsen GIS på länsstyrelserna.

Driftinformation, GIS på länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, och information om vilka villkor som gäller för användandet av länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även länsstyrelsernas INSPIRE-data, och länkar till andra myndigheters geodata.

Hjälp att använda Geodatakatalogen

Använd rutan Fritextsökning i övre vänstra hörnet i Geodatakatalogen för att söka fram geodata. Du kan också filtrera sökningen på geografiskt område, ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Geodatakatalogen har en inbyggd hjälpfunktion med manual, som du hittar i menyn uppe till höger i Geodatakatalogen.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben.

Användarmanual för länsstyrelsernas karttjänster Pdf, 3.8 MB.

Länsstyrelsens karttjänst

WebbGIS (karttittskåp)

Här kan du titta på geodata utan att installera en applikation på din dator, men du kan inte ladda ner data.

Länskarta Södermanlands län är en karttjänst i form av karttittskåp/WebbGIS med information som rör Södermanlands län. Tjänsten vänder sig främst till professionella användare och innehåller bland annat planeringsunderlag för kommunala planhandläggare och konsulter.

Länskartan innehåller ett hundratal kartskikt rörande allt från bestämmelser, inventeringar till skikt över åtgärder och planer. Innehållet är i första hand grupperad efter rättsverkan (mark- och vattenreglerande bestämmelser, riksintressen, m.m.) och i andra hand efter ämne (naturvård, miljöpåverkan, med mera).

Länskarta Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länskartan gör inte anspråk på att redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att ta med allt underlag som är tillgängligt på Länsstyrelsen.

Förutom den information som geodata ger finns det ofta ytterligare information i form av beslut eller rapporter, m.m. Vid eventuella avvikelser mellan den digitala geodatan och beslutet är det beslutet som gäller.

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken finns att ta hänsyn till. OBS! Det är alltid avgränsning och riktlinjer i respektive kommuns aktuella översiktsplan som gäller.

Kontakt

Karin Ekstedt

GIS-samordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon 010-2234252

Frågor om riksintressen och nationella data:

Teknisk support:

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss