Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, samt information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, samt länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-datalänk till annan webbplats

Lista med länkar till andra myndigheters geodatalänk till annan webbplats

Använd sökrutan längst upp till vänster för att enkelt söka fram geodata. Du kan filtrera sökningen på ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Läs mer om hur du använder geodatakatalogen i vår manual.

Användarmanual - sökning i geodatakatalogenPDF

Karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben. Om du behöver hjälp med att använda karttjänsterna kan du läsa vår manual.

Användarmanual för karttjänster (webbGIS)PDF

Länsstyrelsens karttjänst

WebbGIS (karttittskåp)

Här kan du titta på geodata utan att installera en applikation på din dator, men du kan inte ladda ner data.

Länskarta Södermanlands län är en karttjänst i form av karttittskåp/WebbGIS med information som rör Södermanlands län. Tjänsten vänder sig främst till professionella användare och innehåller bland annat planeringsunderlag för kommunala planhandläggare och konsulter.

Länskartan innehåller ett hundratal kartskikt rörande allt från bestämmelser, inventeringar till skikt över åtgärder och planer. Innehållet är i första hand grupperad efter rättsverkan (mark- och vattenreglerande bestämmelser, riksintressen, m.m.) och i andra hand efter ämne (naturvård, miljöpåverkan, med mera).

Länskarta Södermanlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länskartan gör inte anspråk på att redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att ta med allt underlag som är tillgängligt på Länsstyrelsen.

Förutom den information som geodata ger finns det ofta ytterligare information i form av beslut eller rapporter, m.m. Vid eventuella avvikelser mellan den digitala geodatan och beslutet är det beslutet som gäller.

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken finns att ta hänsyn till. OBS! Det är alltid avgränsning och riktlinjer i respektive kommuns aktuella översiktsplan som gäller.

WMS-tjänster

Länsstyrelsens WMS-tjänster (WebMapService) följer ISO-standard (19128) och specifikationer i OGC Open Geospatial Consortiumlänk till annan webbplats. Anslut till tjänsterna i exempelvis ditt desktopGIS.

Lista över produkter som fungerar till våra WMS-tjänsterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas WMS-tjänster i Geodatakatalogenlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Driftinformation

Här publiceras aktuell driftinformation kring våra karttjänster. Om listan är tom finns ingen aktuell information.

Kontakt

Daniel Regemar

GIS-samordnare

Telefon 010-2234391