Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hamra

I Hamra väntar en ljus, trevlig och lättvandrad tallskog. Genom reservatet går en markerad rundslinga som passerar uråldriga tallar och lavklädda hällar. Gör ett besök här på hösten och plocka mogna lingon, karl johan-svamp eller varför inte prova på sandsopp som trivs i denna miljö?

Tallskog

Följ rundslingan i reservatet.

Terrängen i Hamra är bergig förutom längs vägen och i områdets norra delar. Skogen består i huvudsak av äldre tallskog och hällmarkstallskog. Här kan du också få uppleva myrtallskog i fuktigare partier och grov gammal blandskog där granen är det dominerande trädslaget. Här och där finns döda eller döende träd. Ett visst inslag av döda och döende träd förekommer.

Många av Hamras tallar har flera hundra år på nacken. Titta på gammeltallarnas bark! Den påminner lite om en sköldpaddas skal. Under århundradena har den blivit slät och spruckit upp i decimeterstora bitar. Sköldpaddsbark, pansarbark och krokodilbark är några olika namn för denna speciella bark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 6,5 hektar
Karaktär: tallskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Markerad led

Rundslinga cirka 0,7 kilometer

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Hamra på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

 

Växel: 010-223 40 00