Hamra

I Hamra väntar en ljus, trevlig och lättvandrad tallskog. Genom reservatet går en markerad rundslinga som passerar uråldriga tallar och lavklädda hällar. Gör ett besök här på hösten och plocka mogna lingon, karl johan-svamp eller varför inte prova på sandsopp som trivs i denna miljö?

Tallskog

Följ rundslingan i reservatet.

Terrängen i Hamra är bergig förutom längs vägen och i områdets norra delar. Skogen består i huvudsak av äldre tallskog och hällmarkstallskog. Här kan du också få uppleva myrtallskog i fuktigare partier och grov gammal blandskog där granen är det dominerande trädslaget. Här och där finns döda eller döende träd. Ett visst inslag av döda och döende träd förekommer.

Många av Hamras tallar har flera hundra år på nacken. Titta på gammeltallarnas bark! Den påminner lite om en sköldpaddas skal. Under århundradena har den blivit slät och spruckit upp i decimeterstora bitar. Sköldpaddsbark, pansarbark och krokodilbark är några olika namn för denna speciella bark.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 6,5 hektar
Karaktär: tallskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Hamra på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.