Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sundsudde

Sundsudde är en liten barrskog som ligger söder om Halla, mellan Hallbosjön och Yngaren. Under våren kan du om du har tur stöta på den vackra och ovanliga svampen bombmurkla i reservatet.

Närbild på svampen

Svampen bombmurkla finns i Sundsudde. Foto: Fredrik Enoksson.

I området rör du dig på egen hand. Det finns inte några markerade stigar och du behöver kunna orientera i området själv. Naturvärdena i skogen ger möjlighet att upptäcka och studera olika arter.

Området består av naturskogsartad granskog där träden börjar komma upp i en ålder strax över 100 år. Mängden död ved är relativt sparsam bortsett från i sydöstra delen där enstaka yngre granar dött successivt under flera års tid. På sikt kommer den döda veden öka på grund av att träden dör naturligt och detta kommer ge förutsättningar för fler vedsvampar i området.

I området finns det bland annat ett större bestånd av den rödlistade och fridlysta svampen bombmurkla. Andra arter du kan träffa på är orkidén knärot och den lilla mossan grön sköldmossa.

Granskog

Foto: Fredrik Enoksson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sundsudde, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I området gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 15 hektar
Karaktär: Barrskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Sundsudde ligger ett par kilometer söder om Halla kyrka, väster om Stigtomta, längs väg 615. Det finns inte någon parkeringsplats.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss