Lånestaheden

Lånestaheden är en riktig naturpärla i hjärtat av Vagnhärad. Berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här. Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Södermanland.

Reservatet förvaltas av Trosa kommun.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
    fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
    medföra okopplad hund inom betesmark.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 29,6 hektar
Karaktär: Skogsmark, naturbetesmark
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000