Lånestaheden

Lånestaheden är en riktig naturpärla i hjärtat av Vagnhärad. Berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här. Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Södermanland.

Foto: Maria Rolf.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lånestaheden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
  • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • medföra okopplad hund inom betesmark.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 29,6 hektar
Karaktär: Skogsmark, naturbetesmark
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger i anslutning till Vagnhärad.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss