Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lånestaheden

Lånestaheden är en riktig naturpärla i hjärtat av Vagnhärad. Berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här. Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Södermanland.

Foto: Maria Rolf.

Reservatet förvaltas av Trosa kommun. Kontakta kommunen om du har frågor om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Att plocka bär, matsvamp och ej fridlysta blommor för eget bruk är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • göra upp öppen eld på annat sätt än på särskilt iordningställd plats.
  • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • medföra okopplad hund inom betesmark.

Det är förbjudet att utan tillstånd från Trosa kommun:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 29,6 hektar
Karaktär: Skogsmark, naturbetesmark
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län