Granbarkborre i skyddade områden

De senaste somrarna har varit torra och varma i stora delar av Sverige och så även i Södermanland. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. De långa varma somrarna har även inneburit att granbarkborren kunnat svärma fler gånger än normalt.

Länsstyrelsens åtgärder

Skötsel och åtgärder i naturreservat ska ske enligt reglerna i reservatens beslut och skötselplaner. Dessa regler är anpassade utifrån vilka naturvärden som finns i just det området. Därför skiljer sig reglerna åt i olika reservat.

Länsstyrelsen i Södermanland kommer i första hand att prioritera åtgärder i reservat som har stora angrepp och höga naturvärden kopplade till gran. Detta för att i möjligaste mån förhindra att höga naturvärden går förlorade.

Vilka åtgärder som Länsstyrelsen kommer att göra i Södermanland kommer att beslutas från fall till fall beroende på områdets förutsättningar, naturvärden, storlek på angrepp och vilka regler som gäller.

Markägare som har skog kring och/eller i naturreservat och har frågor angående angrepp av granbarkborre som finns i ett naturreservat ska vända sig till den som förvaltar det skyddade området. I Södermanland är det i de flesta fall länsstyrelsen som är förvaltare men i vissa områden så står respektive kommun för förvaltarskapet.

Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor!

Kontakt

Erik Hjortsberg

Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö