Granbarkborre i skyddade områden

De senaste somrarna har varit torra och varma i stora delar av Sverige och så även i Södermanland. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. De långa varma somrarna har även inneburit att granbarkborren kunnat svärma fler gånger än normalt.

Länsstyrelsens åtgärder

Skötsel och åtgärder i naturreservat ska ske enligt reglerna i reservatens beslut och skötselplaner. Dessa regler är anpassade utifrån vilka naturvärden som finns i just det området. Därför skiljer sig reglerna åt i olika reservat.

Länsstyrelsen i Södermanlands län prioriterar i första hand åtgärder i reservat som har stora angrepp och höga naturvärden kopplade till gran. Detta för att i möjligaste mån förhindra att höga naturvärden går förlorade.

Vilka åtgärder som Länsstyrelsen i Södermanlands län vidtar kommer att beslutas från fall till fall beroende på områdets förutsättningar, naturvärden, storlek på angrepp och vilka regler som gäller. Exempel på åtgärder är inventering, plockhuggning, huggning av riskträd i anslutning till stigar och utsättning av feromonfällor.

Markägare som har skog kring och/eller i naturreservat och har frågor angående angrepp av granbarkborre som finns i ett naturreservat ska vända sig till den som förvaltar det skyddade området. I Södermanland är det i de flesta fall länsstyrelsen som är förvaltare men i vissa områden så står respektive kommun för förvaltarskapet. Nynäs naturreservat förvaltas av Region Sörmland.

Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor!

När du är ute i skogen

I en del skogar i våra skyddade områden kan det finnas angrepp av granbarkborre. I vissa områden har granbarkborren gjort att träden försvagats och i många fall även dött. De träden kan lättare ramla, särskilt vid kraftigt blåst eller liknande.

I en del områden där det är möjligt tas riskträd bort, men i de flesta områdena står träden kvar tills de faller av sig själva. Det är därför viktigt att vara försiktig om du ser angrepp av granbarkborre i skogen.

Var extra uppmärksam vid:

  • Hård vind
  • Kraftig nederbörd

Välkommen ut och kom ihåg att vara uppmärksam på din omgivning!

Kontakt

Erik Hjortsberg

Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö