Eskiltorps ormgranar

I Eskilstorp finns ett hundratal ormgranar. Den äldsta granen är cirka 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för beståndet. Foto: Johan Rova

I Eskilstorp, fyra kilometer söder om Lekeryd, finns ett av landets få bestånd av ormgranar. Ormgranar har ett märkligt utseende med färre och oftast längre grenar än normala granar.                 

Syfte

Syftet med naturreservatet är, enligt 1969 års beslut, att skydda området på grund av dess betydelse "för kännedomen om landets natur och eljest märkliga beskaffenhet". Syftet med skötselplanen är att bevara och vårda ormgransbeståndet så att dess karaktär av ormgransbestånd inte går förlorad.

Ormgran

Enstaka ormgranar finns lite varstans, men det är ovanligt med hela bestånd. Förutom i Eskilstorp lär det förekomma bara på sex platser till i landet. Ormgranens märkliga utseende beror på att den av genetiska orsaker har förlorat förmågan att bilda sidoskott på grenarna. Stammen eller en gren kan växa flera år utan att bilda något eller bara några enstaka sidoskott.

I Eskilstorp finns ett hundratal ormgranar. Den äldsta granen är cirka 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för beståndet. Historien berättar att en soldat Esk tog med sig en planta från Ryssland när han återvände från Svensk-ryska kriget i början av 1800-talet.  Även om historien om soldat Esk är osäker och ormgranarnas uppkomst oviss, är det viktigt att de bevaras för framtiden.

Soldattorpet som soldat Esk bodde på låg i utkanten av beståndet fram till 1904. Resterna efter husgrunden finns ännu kvar på den öppna ängsmarken i reservatets östra del. Här finns även ett par fristående ormgranar som ger besökaren möjlighet att studera dem lite närmare.  I reservatet utförs all röjning och gallring så att ormgranen gynnas.

Ormgranar. Foto: Johan Rova

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka växter
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon för annat ändamål än markägarens skogstransporter

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1969
Storlek: 1,3 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Jönköping
Läge: Cirka 400 meter väster om allmänna vägen Forserum - Lekeryd vid fastigheten Eskilstorp, länsväg 946
Naturtyp: Skogsmark med ormgranar, naturbetesmark 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering i anslutning till allmänna vägen, cirka 400 meter öster om reservatet; markerad strövstig, Informationstavla.