Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturreservat

Välkommen ut i länets naturreservat! Naturen varierar från örika Mälarlandskap, betade ekhagar och omväxlande skogar till kal skärgård i söder. Och däremellan finns många andra naturmiljöer. I många hittar du stigar, leder, rastplatser och kommer lätt ut i naturen. I andra får du ta dig fram på egen hand.

Skyddad natur

Det finns flera typer av skyddade områden. Naturreservat, djurskyddsområden och Natura-2000-områden är några exempel. Läs mer om vårt arbete med att skydda och sköta om naturområden.

Så här skyddas natur Öppnas i nytt fönster.

Olika slags skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Skötsel av skyddad natur Öppnas i nytt fönster.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Stolpe med markering för naturreservat

Gränserna för ett naturreservat markeras med en vit snöstjärna. Den kan vara målad på träd eller finnas på en skylt på stolpar längs gränsen.