Naturreservat

Välkommen ut i länets naturreservat! Naturen varierar från örika Mälarlandskap, betade ekhagar och omväxlande skogar till kal skärgård i söder. Och däremellan finns många andra naturmiljöer. I många hittar du stigar, leder, rastplatser och kommer lätt ut i naturen. I andra får du ta dig fram på egen hand.

Här hittar du alla naturreservat och naturvårdsområden (som är en äldre skyddsform) i Södermanland. Skötseln i ett naturreservat kan skötas av länsstyrelsen, en kommun eller en annan organisation. Länsstyrelsen sköter en stor andel av reservaten i Södermanland. Det innebär att en del av områdena sköts av andra än länsstyrelsen. På varje sida finns information om den som sköter området, förvaltaren. När det gäller områden som inte förvaltas av länsstyrelsen har vi inte uppgifter om service för besökare och därför saknas information om det under service och på kartan.

Skyddad natur

Det finns flera typer av skyddade områden. Naturreservat, djurskyddsområden och Natura-2000-områden är några exempel. Läs mer om vårt arbete med att skydda och sköta om naturområden.

Så bildas naturreservat

Skyddad natur

Skötsel av skyddad natur

Granbarkborre i skyddade områden

Stolpe med markering för naturreservat

Gränserna för ett naturreservat markeras med en vit snöstjärna. Den kan vara målad på träd eller finnas på en skylt på stolpar längs gränsen.

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss