Bergs klätt

Bergs klätt är ett omtyckt utflyktsmål med intressant natur och kultur. Reservatet ligger på en stor udde i norra delen av Glafsfjorden.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

Delar av reservatet tillgänglighetsanpassades 2012. De flesta anpassningarna är gjorda för rörelsehindrade.

Vid den gamla parkeringen finns informationstavla. Informationsskyltarna har text i större storlek för högre läsbarhet. Information om natur och kultur finns längs natur- och kulturstigen.

Inom reservatet finns flera markerade leder. Den anpassade leden är 1,2 km och den skyltade natur- och kulturstigen är 3,5 km lång. Vägen från parkeringen har en något brant sluttning.

Det finns fyra rastplatser, två med rastbord och två med vindskydd och eldstäder. Två torrtoaletter finns, en finns vid naturstigen. De andra är anpassade och finns vid den nya parkeringen och i änden av den anpassade leden.

Mobltäckningen är oftast bra här, men det kan så klart variera.

PDF med information om anordningarna Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Spännande fornlämningar från stenåldern

Området har en historia av bosättningar och jordbruk. Den västra delen av reservatet består mest av olika typer av jordbruksmark. Den östra delen är en skogklädd höjd som är ungefär 50 meter hög och syns tydligt i landskapet med sina branta sluttningar mot norr, väster och öster. På toppen av höjden, speciellt i norr, finns det tallskog med gamla, knotiga träd.

Det finns flera fornlämningar på Bergs klätt. Fornlämningarna består av en hällkista från stenåldern samt flera rösen och ett rösegravfält från bronsåldern. I ett av rösena har ett dolkblad och en bronspincett påträffats.

Avstängda ledsträckor

Den västra leden till toppen av klätten samt leden mellan Klättetorpet och det södra vindskyddet är tillfälligt stängda på grund av stora mängder torrträd som riskerar att ramla.

Respektera avspärrningar och välj de öppna lederna.

Closed trail sections

Parts of the trails are temporarily closed due to high risk of dead trees falling. Please respect signage and choose the open trails instead.

Gesperrte Wanderwege

Teile des Wanderwege sind wegen Sturzgefahr von toten Bäumen geschlossen. Bitte respektieren Sie Absperrungen und wählen Sie die offene Wanderwege.

Vissa vandringsleder är avstängda.

Har du tur kan du se en nötkråka

På varma sommardagar kan du se många fjärilar flyga runt längs stränderna, till exempel sorgmantel och amiral.

Naturreservatet har också ett rikt fågelliv. Har du tur kan du se hornuggla, tornfalk, grönsångare och härmsångare. För många besökare är nötkråkan kanske den mest intressanta. Den äter gärna nötter i hassellunden vid bergets fot i väster.

Bergsklätt ligger geografiskt på en gräns där sydliga och nordliga växter och djur möts. Här växer klockgentiana på sin nordligaste kända plats. Andra växter som nästan når sin nordgräns är strandviol, krussilja, lövbinda och vattenblink.

Vy från höjd över Glafsfjorden, en ö syns.

Vy över Glafsfjorden. Foto: Mikael Solebris

Därför bildades reservatet

Reservatet bildades främst för att bevara området som utflyktsmål och strövområde. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

I reservatet Bergs klätt är det förbjudet att:

 • Övernatta på parkeringplats samt tälta inom hela reservatet,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.


I naturvårdsområdet är det förbjudet att:

 • Övernatta på parkeringplats samt tälta inom hela reservatet,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • samla in eller skada ryggradslösa djur,
 • fälla, eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar, stående eller omkullfallna,
 • framföra fordon i terrängen och på stigar, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling,
 • parkera annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: cirka 110 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Arvika kommun, drygt 10 kilometer väst om Arvika. Reservatet kan nås både land och sjövägen. Utefter landsväg 172, mellan Arvika och Sulvik, strax väster om Jössefors visar en skylt vägen till reservatet. Tänk på att visa hänsyn och köra långsamt förbi Bergs gård. 59°39'31.2"N 12°28'00.3"E. Om du bokar färdtjänst så säg att det ligger vid Bergdalen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss