Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trekanten

Blockrik gammal skog som omger vattendragen Långlikan och Averåbäcken.

Trekanten

Foto: Fredrik Wilde.

I naturreservatet finns mestadels gammal granskog och en mindre del tallskog. Skogen är på många ställen sumpig och fuktigheten i luften är hög. Marken är ibland stenig och blockrik.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Därför ska området få utvecklas fritt så att skogen kan åldras på ett naturligt sätt. Vattenbalansen i marken kan nu bevaras.

Djur och växter

I skogen finns gott om liggande trädstammar som förmultnar. Det finns också grova träd som är gamla. Tillsammans gör det att området har bra livsmiljöer för sällsynta lavar, mossor och svampar. Exempel på sådana arter är lavarna gammelgranskål Pseudographis pinicola och doftskinn Cystostereum murrayi.

Genom området rinner bäcken Långlikan som har en unik stam av öring. Vattendraget är biologiskt värdefullt ur ett Sverigeperspektiv. Bäcken har fina uppväxtområden för bland annat öring. Det finns gott om strömsträckor, hålor med stilla vatten, döda trädgrenar och grusbottnar i bäcken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Drygt 14 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer nordost om Sysslebäck, vid Långlikan. Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer söder om Långbergets sporthotell. Från Sysslebäck ta vägen upp mot Långbergets sporthotell. Passera infarten till sporthotellet och kör ner i nästa dalgång. Precis efter Eggsjödammen sväng höger och kör söderut längs med Eggsjön. Cirka 3,5 kilometer efter Eggsjön ta vänster in på en mindre väg. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det är möjligt att parkera längs med vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss