Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Timmeröarna

På Timmeröarna finns utpräglade skärgårdsmiljöer som renspolade strandklippor, magra hällmarkstallskogar och lundartade dalgångar. Ögruppen ligger som en yttre utpost i Värmlandsskärgården och är starkt utsatt för Vänerns vindar och vågor.

Solnedgång vid Gubbholmen

Solnedgång vid Gubbholmen. Foto: Mikael Solebris

Reservatet består av två större öar: Timmeröarna samt några mindre holmar. Större delen av öarna är bevuxna med mager hällmarkstallskog. Det finns ett flertal bestånd av grova och knotiga lindar. Den omfattande lövskogen har på flera platser lundkaraktär, med frodigt och artrikt fältskikt. Landstigning kan ske på flera platser tack vare goda djupförhållanden och vindskyddade lägen. Strandområdena erbjuder goda sol- och badhällar.

Reservatet bildades för att skydda den intressanta naturmiljön och områdets fina förutsättningar för friluftsliv. Naturreservatet omges av Värmlandsskärgårdens naturreservat som har egna reservatsföreskrifter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Vegetationen på Timmeröarna är bitvis imponerande rik, speciellt på den västra, större ön där det finns flera bestånd av lind, delvis med mycket grova och knotiga individer. I lövskogen finns näringskrävande växter så som rödblära, blåsippa och olvon. Den frodiga vegetationen hänger ihop med den rika berggrunden av hyperit och amfibolit på öarna.

Fågellivet är typiskt för den yttre Vänerskärgården med måsar, tärnor, småskrake och storlom. Havsörn och fiskgjuse förekommer i området liksom lärkfalk som kan ses jaga trollsländor över öarna.

Inför ditt besök

På Timmeröarna finns flera anordningar för besökare. Förutom bryggor finns det flera rastplatser med eldstäder. Vi fyller kontinuerligt på med ved vid eldstäderna. Men ta med egen ved om du vill vara säker på att kunna elda.

Mindre ved vid eldstäder

Från 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

 

Vatten väller in över sandstrand.

Ölivets närhet till vattnet är ljuvligt. Foto: Mikael Solebris

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågel bo eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • ta frö, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, svampar eller lavar,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt,
 • under längre tid än två dygn tälta, förtöja eller på annat sätt ockupera strandområde.
Solnedgång vid bryggkant.

Det är lätt att lägga till vid Timmeröarna tack vare de två bryggorna som finns på Östra Timmerön och Gubbholmen. På Västra Timmerön finns en fin naturhamn på den västra sidan. Foto: Mikael Solebris

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 50 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Karlstad kommun, cirka 4 kilometer söder om Arnön. Ögruppen ligger som en utpost i Vänern, ungefär mittemellan Hammarö och Kristinehamn. Timmeröarna kan endast nås med båt.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss