Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kullarna

På myrarna i reservatet häckar flera arter av vadarfågel som ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin

Utsikt mot myr och Ljusnetjärnarna.

Kullarna är ett skogsområde som ligger på en höjdrygg mellan sjöarna Höksjön och Ljusnetjärnarna.

Skogen är bitvis gammal, det finns en hel del tall i 250-års åldern. Uppe på höjderna dominerar tallen och längre ner ökar inslaget av lövträd och gran. Ner mot Ljusnetjärnarna övergår skogen i myr och ett myrområde finns även i området närmast parkeringen.

Djur och växter

Till karaktärsarterna bland kryptogamerna (mossor, lavar och svampar) hör violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, dvärgbägarlav och gammelgranskål. På myrar i området kring Kullarna finns flera häckande vadarfåglar, bland annat ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd framföra fordon på annat ställe än på markerad skoterled enligt bilaga 5.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 75 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, drygt åtta kilometer norr om Nyskoga. Från Karlstad. Kör väg 62 mot Stöllet. Fortsätt mot Mörbacka. Åk över bro mot Hjällstad. Fortsätt 6 kilometer västerut. Sväng norrut (höger) på den andra vägen av två som utgår från nästan samma plats. Följ den vägen 5 kilometer och sväng sedan av norrut (åt höger). Parkeringen ligger på vänster sida. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss