Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer

Dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, vackra herrgårdar och spännande fornlämningslokaler. I Värmland finns många fantastiska kulturmiljöer. 41 av dem är så värdefulla att de också är av nationellt intresse och har därför pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården.