Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dalstorps skogar

Hela reservatet är blockrikt och på sina håll riktigt trolskt med hänglavar och mossor.

Solen lyser genom hängande grangrenar över en glänta som skapats mellan stora block och ett avbrutet träd.

Döda träd och blockig skog. Foto Linda Stöberg.

I det östra delområdet finns fina, gamla tallar i äldre granskog och närmast åkern finns ett fint aspbestånd. Det sydligaste delområdet är ganska litet och ligger på en höjd. Här kan man njuta av fina gamla tallar. Det västligaste området har ganska blandad skog och är väl värt en upptäcktsfärd. Närmast tomten finns ett litet område med äldre lövträd. Det är för litet för att promenera i, men de gamla träden är viktiga ur naturvårdssynpunkt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 22,5 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Storfors kommun, elva kilometer nordöst om Kristinehamn, vid Alkvettern. Från Kristinehamn: Kör på E18 mot Mariestad. Vid trafikplats Övre Kvarnmotet tag väg 26 mot Kristinehamn Östra. Sväng höger på Närkevägen mot Bjurtjärn. Sväng vänster och fortsätt på väg 604 i cirka 1,4 mil. Sväng höger vid Dalstorp och fortsätt 540 meter ner till vägbom. Parkeringsplats finns strax innan bommen. ​Naturreservatet Dalstorps skogar består av flera delområden. Det östra delområdet går även att nå från vägen nere vid Sundet, men där är ingen parkeringsplats planerad. Skogen i det området är ganska lätt att ta sig fram i men det finns ingen anordnad stig. Bommen är alltid låst.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss