Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövbergsknölen

Naturreservatet består av ett flertal naturtyper; myrmosaik, hänglavrik gammelgranskog och hällmarksskog

Tallås

Lövbergsknölen. Foto: Johan Bohlin

Lövbergsknölen ligger i en trakt som är prioriterad för skydd av både granskog och barrblandskog. I närområdet finns flera befintliga naturreservat, det närmsta, Enberget, ligger en kilometer norr om Lövbergsknölen.

Djur och växter

Reservatet är en god livsmiljö för framförallt lavar och mossor. De rödlistade arterna norsk näverlav, aspfjädermossa och trådbrosklav finns här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 105 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, 5 kilometer väster om Kärrbackstrand. Från Stöllet åker man drygt fem mil åt nordväst på väg 62 mot Kärrbackstrand. Vid Kärrbackstrand tar man sig över vägen ner mot bron över Klarälven. Efter bron sväng höger och direkt därefter vänster och följ vägen upp för höjderna nästan sju kilometer tills du kommer till parkeringsficka på höger sida av vägen. Efter den sista vänstersvängen strax väster om älven sitter en vägbom som är stängd.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss