Gartosofta

Reservatet utgörs av det naturskogsklädda berget Gartosofta. Namnet kommer troligen från finskans "björnhuvud". I profil kan man ana ett björnhuvud.

 Böljande gröna höjder. I förgrunden spretiga grantoppar.

Skogbeklädd höjd vars siluett gett upphov till namnet Gartosofta (björnhuvud på finska). Foto Dan Mangsbo.

Ungefär 2 km åt nordost ligger ett annat berg med naturskogsreservat, nämligen Ivana. Mellan bergen har den forntida "Finnskoga issjön" haft ett utlopp vilket kan spåras i speciella ytformer i trakten. En av dessa former är den lilla slingrande ås som, omgiven av långsmala våtmarker, bildar reservatets östra gräns.

Reservatet Gartosofta bildades för att bevara och utveckla naturskogsstrukturer, biologisk mångfald samt bevara geologiskt intressanta ytformer. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Stor sten övervuxen av mossa och ormbunkar.

Stor sten. Foto Johanna Malmgren.

Djur och växter

Den rika växtligheten kommer av att berggrunden (hyperit) är gynnsam för växterna. Här växer nordliga och sydliga arter sida vid sida. Till de nordliga räknas tex torta, fjällbräcka och fjälldunört. Strutbräken, lundstjärnblomma och blåsippa hör till de sydliga arterna. Flera orkidéarter har hittats däribland grönyxne och korallrot.

Fjällvråk vistas i området och lavskrikan dyker upp då och då. Tjäder och järpe trivs i skogen men även lundsångare och mindre flugsnappare har noterats.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla.

En kortare slinga om 800 m finns i reservatet. Från Gartosofta kan man via led nå naturreservatet Ivana ca 2 km bort.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
  • göra upp öppen eld.

Organiserat utnyttjande av området såsom undervisning, turism m.m. samt naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 68 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, 8 kilometer nordväst om Bjurberget. Där landsvägen (väg 954) mellan Vägsjöfors och Bograngen passerar den lilla byn Bjurberget, ta av mot väster och följ skyltar mot Röjdåfors och Flisa (Norge). Kör igenom byn och sväng höger vid skyltar mot Falltorp och Flisa. Efter knappt 2,5 kilometer ta av åt höger in på en mindre skogsbilväg (andra skogsbilvägen höger efter byn). (Härifrån är det cirka 6 kilometer till reservatsparkeringen.) Efter cirka 1,5 kilometer kommer man till en korsning där man följer den högra vägen och fortsätter norrut. I backen upp efter denna korsning är vägen bitvis i dåligt skick. Med fyrhjulsdrift och lite högre markfrigång går det bra att köra upp, men har du en lägre bil rekommenderar vi att du parkerar vid detta vägkors och promenerar den sista biten. Efter ytterligare ungefär 2,5 kilometer ankommer du till naturreservatet Gartosoftas parkeringsplats.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss