Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora höjden

Stora Höjden är en gammelskog med mycket höga naturvärden.

Barn i röda kläder står på höjd och blickar ut över vintrigt skogslandskap.

Vacker vy över vinterlandskapet. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Gran är det vanligaste trädslaget. Terrängen är blockrik och starkt kuperad. Skogen innehåller träd i olika åldrar och många gamla, grovbarkiga aspar. Flera av de sällsynta arter som finns i området är beroende av skogens höga och jämna luftfuktighet. Om skogen skulle glesna kan vinden blåsa igenom så att fuktiga miljöer torkar ut.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald. Därför kommer Stora Höjden att få utvecklas fritt. Den naturliga vattenbalansen i marken ska bevaras.

Skog med liggande död gran.

Skog med död ved.

Djur och växter

I naturreservatet finns döende träd och döda träd i olika stadier av nedbrytning. Det är viktiga livsmiljöer för sällsynta lavar, mossor och svampar. Därför finns också flera sällsynta arter i reservatet såsom blylav Degelia plumbea, brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima, stor revmossa Bazzania trilobata och fällmossa Antitrichia curtipendula. Svamp som växer på ved är gränsticka Phellinus nigrolimitatus och vedticka Phellinus viticola. Skogshöns som Tjäder Tetrao urogallus och järpe Bonasa bonasia trivs i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och snäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motorfordon,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 32,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Kristinehamns kommun, cirka 10 kilometer nordost om Kristinehamn. Från E18 vid Linnebäck: åk norrut förbi Boviken. Parkeringsplats saknas.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss