Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huskeberget

Namnet till reservatet kommer från torpet Huuskola som upptogs redan på 1600-talet. Torpet är borta men historier om tidigare ägare och användning finns kvar, bland annat om den store björnjägaren Huske-Per.

Skylt om Husketorpet (Huuskola) 

Skylt med kulturhistoria. Foto Laura Hedberg.

Naturreservatet Huskeberget bildades för att bevara ett sammanhängande naturskogsområde med fuktpräglad grandominerad naturskog.

 

Djur och växter

Många arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Stora delar av Huskebergets sluttning har ett ymnigt bottenskikt av vitmossor och flera partier kan betecknas som sumpskog.

Norsk näverlav förekommer i ganska riklig omfattning inom området. Den trivs på grövre grenar på gamla granar. I Värmland finns artens huvudutbredningsområde i Sverige varför länet har särskilt ansvar att bevara områden där norsk näverlav förekommer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 30,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

(från 62): Sväng mot Bograngen vid korsningen cirka 4 kilometer norr om Sysslebäck. I Bograngen sväng först mot vägen till Flisa och sen mot Järpliden. Efter cirka en mil sväng till höger (cirka 1 kilometer innan man kommer till Järpliden). Kör cirka 3,5 kilometer och sväng till höger. Passera Husketorpet och när vägen svänger mot norr ta vänstra vägen i en y-korsning. Parkera bilen vid vändplan. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss