Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rackstadskogen

Skogklädda sluttningar med utsikt över sjön Racken.

Gran- och barrskog, slänt. Foto: Katarina Östlund

Reservatet består av en sydvästlig sluttning med inslag av branter och lodytor. I de lägre delarna finns näringsrik granskog av lågörtstyp med lång skoglig kontinuitet och högre upp i sluttningen övergår skogen i tallskog med gamla tallöverståndare. I granskogen finns många hotade och ovanliga marksvampar, troligen en följd av grönstenspåverkan.

Reservatsområdet omgärdar en fastighet som ägs av en orienteringsklubb. Området är ett välbesökt utflyktsmål för vardagsmotionärer och genom skogen löper leder som ingår i ett större ledsystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Från högsta punkten i reservatet ser man ut över sjön Racken och bygderna kring sjön. Området kring Racken har stor kulturhistorisk betydelse bland annat genom den grupp konstnärer, som kring sekelskiftet 1900 slog sig ned här.

Djur och växter

Området har höga biologiska värden, främst kopplade till den näringsrika granskogen av lågörtstyp på basisk mark, samt till tallskogen med äldre överståndare. Särskilt värdefulla strukturer är äldre grova träd samt döda träd, både stående och liggande, i olika stadier av nedbrytning.

I området finns bl.a. de rödlistade arterna Brödtaggsvamp (VU), grangråticka (VU), porslinsblå spindling (VU), gul taggsvamp (NT) och tretåig hackspett (NT).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,tippa eller anordna upplag.

Undantag:

Förbud om att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg och parkering.

Föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Cirka 28 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Arvika kommun, cirka 4,4 kilometer nordost om Arvika tätort. Från Arvika kör riksväg 61 mot Karlstad. Strax efter rondell sväng vänster mot Gunnarskog. Kör cirka 2 kilometer, sväng höger mot slalombacken. Kör förbi slalombacken, sväng höger vid skylt Jössestugan.

Karta

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss